Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Palveluverkkouudistus Ahlaisten palvelualueen osalta palautettava valmisteluun uudelleen tai keskeytettävä, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen (lisäpykälä)

PRIDno-2021-972

Perustelut

Porin Perussuomalaiset Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Palveluverkkouudistuksessa viimeisimpänä suunnitelmana on Ahlaisten koulun ja päiväkodin sekä kirjaston ja perusturvan yhdistyminen koulun tiloihin syksyllä 2021 alkaen. Tämän hetkisen tiedon mukaan varhaiskasvatus, kirjasto ja perusturvan palvelu siirrettäisiin koulun tiloihin, niin että nykyiset neliöt riittävät. Tällä hetkellä koulussa on oppilaita 50 ja päiväkodissa 26 lasta.Tilojen neliöt ovat laskettu riittäviksi 60 oppilaalle ja 30  päiväkotilapselle, mutta liikkumavaraa ei juuri ole.

Jo lukuvuonna 2021 oppilasmäärä kasvaa noin 60 lapseen. Budjetin mukaan 450 000 euroa, ei tule riittämään koulun korjaus- ja muutostöihin. Jo pelkästään varhaiskasvatuksen osalta, kouluun sisällytettäviin tiloihin tulee huomioida pienten lasten lepohetki, ulkoilu ja turvallisuus. Joka sisältää ääneneristystä, wc-tilojen remonttia, eteistilaa ja pihanmuutostöitä. Muutostöiden laajuuden ja peruskorjauksen aiheuttaminen kulujen vuoksi, uudisrakentaminen olisi perusteltua ja takaisi käyttötarkoituksiin soveltuvat tilat. Tilanne kuitenkin elää vuosittain ja tulevaisuudessa koulun tilat eivät riitä sekä koulun että varhaiskasvatuksen käyttöön. Ahlaisten koulun oppilasmääräennusteet ovat hyvät ja nousujohteiset. Myös varhaiskasvatus on useana vuonna tarvinnut tilat kolmelle ryhmälle. Tämän hetkiset valmistelut ovat joko jäädytettävä tai palautettava uudelleen valmisteluun.

Ahlaisten kylän elinvoimaisuuden sekä jatkuvuuden edellytyksenä, on toimiva koulu ja varhaiskasvatus. Alueen perheiden ja pitkien matkojen päässä asuvien lapsien hyvinvoinnin takeeksi on suunnitelmassa otettava huomioon, alueen kehitys ja muuttuvat tilanteet.

Esitämme, että Ahlaisten uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen otetaan uudelleen käsittelyyn ja tämänhetkinen voimassa oleva valtuuston päätös varhaiskasvatuksen, kirjaston, ja perusturvan siirtäminen koulun tiloihin hylätään toimimattomana.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.