Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Porin konserniohje 2021

PRIDno-2021-476

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuuston 2.10.2017 hyväksymää konserniohjetta  on tarvetta päivittää vastaamaan konserniohjauksen muuttuneita tarpeita. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman palautuksen yhteydessä, että omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan valtuuston käsittelyyn.

Konserniohjeella annetaan tarvittavat ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan kunnan toiminnan johtamista kunnan kokonaisetuun perustuen. Konserniohjeen sisältämien määräysten mukaisesti konsernijohto organisoi konsernijohtamisen ja -valvonnan sekä seuraa ja arvioi niiden noudattamista.

    Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
    -    kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
    -    konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
    -    tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta
    -    velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
    -    konsernin sisäisistä palveluista
    -    kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä sekä
    -    kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Oheisena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön valmistelema esitys Porin kaupungin uudeksi konserniohjeeksi. Merkittävimmät muutosehdotukset uudessa luonnoksessa verrattuna vanhaan ovat:

 • Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen uusi salkuttamisluokka eli  markkinoilla toimivat strategiset yhtiöt ja niiden hallitusten kokoonpano
 • Tytäryhtiöiden hallitusten nimittämisprosessin sekä hallitustyöskentelyn täsmentäminen
 • Porin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät voi kuulua Porin kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen eli ns. kaksoisroolituksen kieltäminen
 •  Kaupungin ennakkokäsityksen hankkimisvelvoitetta on täsmennetty
 • Lisätty kohtia yhteisöjen sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen sekä riskienhallintaan
 • Huomioitu kaupungin organisaatiouudistus per 1.9.2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymisen jälkeen uusittu konserniohje tulee koskemaan kaikkia kaupungin  tytäryhteisöjä. Tytäryhtiöiden tulee tämän jälkeen hyväksyä uusi konserniohje yhtiökokouksissaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa Porin kaupungin konserniohjeen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 15.2.2021 siten, että asia saatetaan kaupunginvaltuuston 1.3.2021 pidettävän kokouksen päätettäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Keva, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Diana Bergorht-Lampisen sijaan kokoukseen saapui Sinikka Alenius. 

Konserniohjeen kohdan 7.13 käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:

Strategiset yhtiöt          
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). 
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen)Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen).  
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Otavankatu 3, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, asiamiehen läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja).

Osakkuusyhteisöt

Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)

Omistusyhtiöt

Kuntarahoitus Oy:  Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen varajäsen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).

Raisa Rannan ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli konserniohjetta kokouksessaan 8.2.2021 ja päätti jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 15.2.2021.

Porin kaupunginvaltuuston 2.10.2017 hyväksymää konserniohjetta  on tarvetta päivittää vastaamaan konserniohjauksen muuttuneita tarpeita. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman palautuksen yhteydessä, että omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan valtuuston käsittelyyn.

Konserniohjeella annetaan tarvittavat ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan kunnan toiminnan johtamista kunnan kokonaisetuun perustuen. Konserniohjeen sisältämien määräysten mukaisesti konsernijohto organisoi konsernijohtamisen ja -valvonnan sekä seuraa ja arvioi niiden noudattamista.

    Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
    -    kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
    -    konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
    -    tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta
    -    velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
    -    konsernin sisäisistä palveluista
    -    kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä sekä
    -    kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Oheisena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön valmistelema esitys Porin kaupungin uudeksi konserniohjeeksi. Merkittävimmät muutosehdotukset uudessa luonnoksessa verrattuna vanhaan ovat:

 • Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen uusi salkuttamisluokka eli  markkinoilla toimivat strategiset yhtiöt ja niiden hallitusten kokoonpano
 • Tytäryhtiöiden hallitusten nimittämisprosessin sekä hallitustyöskentelyn täsmentäminen
 • Porin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät voi kuulua Porin kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen eli ns. kaksoisroolituksen kieltäminen
 •  Kaupungin ennakkokäsityksen hankkimisvelvoitetta on täsmennetty
 • Lisätty kohtia yhteisöjen sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen sekä riskienhallintaan
 • Huomioitu kaupungin organisaatiouudistus per 1.9.2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymisen jälkeen uusittu konserniohje tulee koskemaan kaikkia kaupungin  tytäryhteisöjä. Tytäryhtiöiden tulee tämän jälkeen hyväksyä uusi konserniohje yhtiökokouksissaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunkikonsernin konserniohje hyväksytään oheisen luonnoksen mukaisena.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon 15.09 - 15.20.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti esittelijän tekemin seuraavin muutoksin:

7.5 Yhteisöjen hallitusten nimeämisessä noudatettavat periaatteet:

 • Poistetaan kohdan  tekstin toinen kappale.
 • Muutetaan tekstistä kohta ”Strategisissa yhtiöissä edellytetään Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä sitoutumista laajempaan koulutukseen esim. HHJ-koulutus. Kaikkien strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä edellytetään HHJ-tutkinnon suorittamista vähintään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen. Porin kaupunginhallitus voi määritellä HHJ-koulutuksen lisäksi erillisellä päätöksellään muitakin koulutuksia, joita edellytetään kaupungin nimeämiltä hallitusjäseniltä” muotoon ”Strategisissa yhtiöissä edellytetään Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä sitoutumista HHJ-tutkintoon. Kaikkien strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä edellytetään HHJ-tutkinnon suorittamista viimeistään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen”.

7.7. Hallituksen puheenjohtaja

 • Muutetaan tekstistä kohta "Sen lisäksi mitä edellytetään strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä, on yhtiön hallituksen puheenjohtajan suositeltavaa suorittaa Kauppakamarin järjestämä Hyväksytty hallituksen puheenjohtaja (HHPJ) -kurssi tai muu vastaava" muotoon "Strategisten yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalta edellytetään HHJ-tutkinnon lisäksi HHJ-puheenjohtajakurssin suorittamista, jolloin tämä on oikeutettu käyttämään HHJ PJ –nimikettä".

7.13 Palkkiot ja palkitseminen

 • Poistetaan tekstistä kohta: ”Markkinoilla toimivien strategisten yhtiöiden hallituksen jäsenen kokouspalkkion määrittelee Porin kaupunginhallitus erikseen antamalla tästä evästyspäätöksen yhtiökokousedustajalle yhtiökokouskutsun käsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksessa”.
 • Muutetaan tekstikohta: ” Kaupunkikonsernin muiden strategisten yhtiöiden hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Porin kaupunginhallituksen kokouspalkkio” muotoon ” Strategisten yhtiöiden hallitusten jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Porin kaupungin hallintosäännön 17 luvussa määritelty kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio”.
 • Muutetaan tekstikohta: ” Kaupungin määräysvallassa olevien muiden kuin em. strategisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitukset tai johtokunnat 95 €/kokous” muotoon ”Kaupungin määräysvallassa olevien muiden kuin strategisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kokouspalkkio on sama kuin Porin kaupungin hallintosäännön 17 luvussa määritelty lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.”.
 • Poistetaan tekstistä kohdat: ”Markkinoilla toimivien strategisten yhtiöiden (Pori Energia Oy ja Porin Satama Oy) hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa kokousten ulkopuolella hoidetuista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttävät” ja ”Kokousten ulkopuolella hoidetuista hallituksen puheenjohtajan tehtävistä maksetaan kokouspalkkion lisäksi 275 euron kuukausipalkkio muiden strategisten yhtiöiden eli Länsirannikon Koulutus Oy:n, Porin Linjat Oy:n, Porin Toimitilat Oy:n, Porin YH-Asunnot Oy:n, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n ja Prizztech Oy:n hallituksen puheenjohtajille.”
 • Lisätään seuraava teksti: ”Kokousten ulkopuolella hoidetuista strategisten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajan tehtävistä maksetaan kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkio, joka vastaa Porin kaupungin hallintosäännön 17 luvussa määriteltyä kaupunginhallituksen jäsenen vuosipalkkiota.”

Kokouskäsittely

Konserniohjeen käsittelyssä tehtiin seuraavat kirjaukset:

Johdanto
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Konserniohjeen sitovuus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Konserniohjeen soveltamisala
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Konserniohjaus ja -johtaminen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Hyvä hallintotapa

Noudatettavat arvot
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Yhtiökokous
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Hallitus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Hallitusten jäsenten toimikausi, asettamisjärjestys ja lukumäärä
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Yhteisöjen hallitusten nimeämisessä noudatettavat periaatteet

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan tämän kohdan osalta seuraavasti:

 • Poistetaan kohdan 7.5. tekstin toinen kappale.
 • Muutetaan tekstistä kohta ”Strategisissa yhtiöissä edellytetään Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä sitoutumista laajempaan koulutukseen esim. HHJ-koulutus. Kaikkien strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä edellytetään HHJ-tutkinnon suorittamista vähintään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen. Porin kaupunginhallitus voi määritellä HHJ-koulutuksen lisäksi erillisellä päätöksellään muitakin koulutuksia, joita edellytetään kaupungin nimeämiltä hallitusjäseniltä” muotoon ”Strategisissa yhtiöissä edellytetään Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä sitoutumista HHJ-tutkintoon. Kaikkien strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä edellytetään HHJ-tutkinnon suorittamista viimeistään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen”.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen tältä osin.

Hallituksen jäsenen vastuut ja riippumattomuus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Hallituksen puheenjohtaja

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan tämän kohdan osalta seuraavasti:

 • Muutetaan tekstistä kohta "Sen lisäksi mitä edellytetään strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä, on yhtiön hallituksen puheenjohtajan suositeltavaa suorittaa Kauppakamarin järjestämä Hyväksytty hallituksen puheenjohtaja (HHPJ) -kurssi tai muu vastaava" muotoon "Strategisten yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalta edellytetään HHJ-tutkinnon lisäksi HHJ-puheenjohtajakurssin suorittamista, jolloin tämä on oikeutettu käyttämään HHJ PJ –nimikettä".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen tältä osin.

Hallituksen jäsenen tiedonsaanti
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Hallituksen toimikunnat
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Toimitusjohtaja
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Yhtiön organisaatio
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Laki julkisista hankinnoista
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Palkkiot ja palkitseminen

Konserniohjeen kohdan 7.13 Palkkiot ja palkitseminen käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:

Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). 
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen).  
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Otavankatu 3, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, asiamiehen läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja).
Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)
Kuntarahoitus Oy:  Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen varajäsen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).

Satu Hatanpään ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi hänen sijaansa Esa J. Wahlman.

Keskustelun kuluessa esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan tämän kohdan osalta seuraavasti:

 • Poistetaan tekstistä kohta: ”Markkinoilla toimivien strategisten yhtiöiden hallituksen jäsenen kokouspalkkion määrittelee Porin kaupunginhallitus erikseen antamalla tästä evästyspäätöksen yhtiökokousedustajalle yhtiökokouskutsun käsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksessa”.
 • Muutetaan tekstikohta: ” Kaupunkikonsernin muiden strategisten yhtiöiden hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Porin kaupunginhallituksen kokouspalkkio” muotoon ” Kaupungin määräysvallassa olevien muiden kuin strategisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kokouspalkkio on sama kuin Porin kaupungin hallintosäännön 17 luvussa määritelty lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.”.
 • Muutetaan tekstikohta: ” Kaupungin määräysvallassa olevien muiden kuin em. strategisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitukset tai johtokunnat 95 €/kokous” muotoon ”Kaupungin määräysvallassa olevien muiden kuin strategisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kokouspalkkio on sama kuin hallintosäännössä mainittu lautakunnan jäsenen kokouspalkkio”.
 • Poistetaan tekstistä kohdat: ”Markkinoilla toimivien strategisten yhtiöiden (Pori Energia Oy ja Porin Satama Oy) hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa kokousten ulkopuolella hoidetuista hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttävät” ja ”Kokousten ulkopuolella hoidetuista hallituksen puheenjohtajan tehtävistä maksetaan kokouspalkkion lisäksi 275 euron kuukausipalkkio muiden strategisten yhtiöiden eli Länsirannikon Koulutus Oy:n, Porin Linjat Oy:n, Porin Toimitilat Oy:n, Porin YH-Asunnot Oy:n, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n ja Prizztech Oy:n hallituksen puheenjohtajille.”
 • Lisätään seuraava teksti: ”Kokousten ulkopuolella hoidetuista strategisten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajan tehtävistä maksetaan kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkio, joka vastaa Porin kaupungin hallintosäännön 17 luvussa määriteltyä kaupunginhallituksen jäsenen vuosipalkkiota".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen tältä osin.

Pääomistajan ennakkokäsityksen hankkiminen ja tytäryhteisön tiedottamisvelvollisuus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Osavuosiraportointi
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Kaupunkikonsernin toiminnan, talouden sekä investointien suunnittelu ja ohjaus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Kaupunkikonsernin tarkastus ja valvonta

Konsernin tilintarkastus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Yhteisöjen sisäinen valvonta ja tarkastus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Hyvä liiketapa ja lahjoman vastaiset periaatteet
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Omistajaohjaus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Rahoitus

Konsernirahoitus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Rahoitusriskien hallinta
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Maksuliikenne
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Takaukset
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Riskienhallinta
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Henkilöstöpolitiikka
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Tiedottaminen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjajulkisuus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Tietojen antaminen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen tältä osin.

Perustelut

Porin kaupunginvaltuuston 2.10.2017 hyväksymää konserniohjetta  on tarvetta päivittää vastaamaan konserniohjauksen muuttuneita tarpeita. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman palautuksen yhteydessä,​ että omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan valtuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus käsitteli konserniohjetta kokoukseissaan 8.2.2021 § 82 ja 15.2.2021 § 99.

Kaupunginvaltuuston hyväksymisen jälkeen uusittu konserniohje tulee koskemaan kaikkia kaupungin  tytäryhteisöjä. Tytäryhtiöiden tulee tämän jälkeen hyväksyä uusi konserniohje yhtiökokouksissaan.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty liitteenä Porin kaupungin konserniohje 15.2.2021 kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupunkikonsernin konserniohjeen oheisen luonnoksen mukaisena.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kokouskäsittely

Anttivesa Knuuttila  teki ehdotuksen, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa  yhdessä ohjelmapoliittisen ohjelman kanssa.

Arja Laulainen, Ismo Läntinen ja Juha Kantola kannattivat Knuuttilan tekemää ehdotusta.

Tiedusteltuaan kaupunginvaltuuston kantaa Knuuttilan tekemään ehdotukseen, puheenjohtaja Kiuru totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti kannattavan Knuuttilan tekemää ehdotusta jättää asia pöydälle. 

Tiedoksi

Kaupungin tytäryhtiöt, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.