Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Tanttinen ja Esa J. Anttila (varalla Minna Haavisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 4.3.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Tanttinen ja Esa J. Anttila (varalla Minna Haavisto). 

Pöytäkirja tarkastetaan 4.3.2021. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.