Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Selvitys polkupyörien kuljettamisesta Porin joukkoliikenteessä, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi (lisäpykälä)

PRIDno-2021-981

Perustelut

 Porin Perussuomalaiset ensimmäisenä allekirjoittajana Arto Nurmi jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Linja-autoissa polkupyörien kuljettaminen haastavaa.  Kuitenkin tällaista tarvetta voisi olla esimerkiksi Yyterin tai Noormarkun suuntaan liittyvässä liikenteessä etenkin kesäaikaan. Erilaisten mahdollisuuksien lisäämisen kautta joukkoliikenteen houkuttavuutta saadaan lisättyä.  Polkupyörän mahdollistaminen lisäisi käytettävyyttä, koska vaihtoehdoksi tulisi jalan liikkeellä olemisen lisäksi polkupyörä.  Tähän on olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuita, eikä pyöriä aina tarvitse ottaa esimerkiksi linja-auton sisätiloihin.     

Lisäksi on todennäköistä että erilaisia kevyitä sähköajolaitteita on tulevaisuudessa enemmän käytettävissä ja niiden asemaa joukkoliikenteen ajoneuvoissa voisi samalla selvityksessä tuoda esiin.  Esitän että yllä olevan mukaisesti laaditaan otsikon mukainen selvitys siitä miten polkupyörän mukaan ottamista voitaisiin edistää.   

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.