Kaupunginvaltuusto, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valvontakoordinaattorin tehtävä, valtuustoaloite, Irma Roininen ja Kaarina Ranne  (lisäpykälä)

PRIDno-2021-971

Perustelut

Valtuutetut Kaarina Ranne ja Irma Roininen jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin edellytyksin esitämme seuraavan aloitteen: 

Pori on vuosina 2021- 2025 nopeasti vanheneva kunta ikärakenteeltaan. Porissa on tällä hetkellä määrällisesti eniten 73-vuotiaita asukkaita, kun esim. Tampereella on eniten 23-vuotiaita. Vanhusväestön määrän lisääntyessä monipuolisten palvelujen ja hoivan tarve on siis koko Porin perusturvan alueella ja tulevalla Sote-alueella yhä enenevää.

Vanhuspalvelulaki edellyttää kaikkiin iäkkäiden hoitomuotoihin oman valvontasuunnitelman tekoa, suunnitelman päivittämistä ja sen toteutumisen raportointia. Vanhuspalvelujen laadun arviointi ja valvonta on tehtävä kattavasti. Laadun takaamiseksi tarvitaan mm. Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palvelusuunnitelmassa vuoteen 2025 kuvatun omavalvonnan lisäksi ulkopuolisia valvontaan keskittyviä, vanhustyöhön perehtyneitä ja alan korkeakoulutuksen saaneita valvontakoordinaattoreita.

Esitämme, että Porin perusturvan alueella toteutettavien kaikkien vanhuspalveluiden, sekä perusturvan oman, että yksityisten palveluntuottajien laadun arviointitehtäviin perustetaan riippumaton valvontakoordinaattorin toimi tai useampia niin, että he voivat toimia koko Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella, Porin ohella Ulvilassa ja Merikarvialla. Vastaavia valvontakoordinaattorin tehtäviä on perustettu muun muassa Jyväskylään, Espooseen ja Tampereelle. Valvontakoordinaattori on tehtäväänsä kuuluen, riittävän ulkopuolisena mukana myös toteuttamassa työpaikkakoulutusta ja tukemassa yksiköiden johtajia heidän haastavassa työssään. Olisi eduksi, jos valvontakoordinaattorilla olisi vanhustyöhön tähtäävän tutkintokoulutuksen ja vanhustyöstä saadun kokemuksen ohella työnohjaajan koulutus.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.