Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Etäosallistuminen Porin kaupungin toimielinten kokouksissa, valtuustoaloite (lisäpykälä)

PRIDno-2021-5387

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

Etäosallistuminen Porin kaupungin toimielinten kokouksissa

Etäosallistumisesta ja hybridikokouksista on tullut uutta normaalia koronapandemian ravistellessa vanhoja tapoja toimia niin työnteossa kuin luottamustehtävien hoidossakin. Etäosallistumisesta on tullut luonteva tapa toimia ja jokaisella luottamushenkilöllä on laitteet, jotka etäosallistumisen myös mahdollistavat.

Etäosallistumismahdollisuuden kehittämisellä tuettaisiin työn ja muun elämän yhteensovittamista. Hybridimallilla mahdollistettaisiin myös varsinaisen jäsenen osallistuminen esimerkiksi lievästi sairastaessa oman jaksamisen niin salliessa.

Esitän, että Porissa selvitetään mahdollisuutta etäosallistumisen laajentamiseksi luottamuselinten kokouksissa ainakin lautakuntien, jaostojen, yhtiöiden sekä liikelaitosten osalta sekä muutetaan hallintosääntöä tämän mahdollistamiseksi.

15.11.2021, Porissa

Viliina Välimäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.