Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Haikkonen ja Markus Halminen (varalla Emmastiina Hesso).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Markus Halminen (varalla Emmastiina Hesso).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.