Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Haikkonen ja Satu Hatanpää (varalla Mirva Heino).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020 ja asetetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille 22.6.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Satu Hatanpää (varalla Mirva Heino).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020 ja asetetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille 22.6.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.