Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Teknologiavälitteisen opetuksen kehittäminen, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset, ensimmäinen allekirjoittaja Petri Huru (lisäpykälä)

PRIDno-2020-3762

Perustelut

Porin Perussuomalaiset ry Petri Huru ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Korona kriisin aikana koululaiset suorittivat oppivelvollisuuttaan teknologiavälitteisesti, eli etäopiskeluna. Porissa tätä edesauttoi koululaisille jaetut Chromebook laitteet. Etäopetuksella on kustannustehokkaalla tavalla mahdollista kehittää opetuksen sisältöä ja laatua.

Porin Perussuomalaiset esittävät, että sivistystoimi käynnistää selvityksen etäopetuksen kehittämisestä ja hyödyntämisestä esimerkiksi pienempien koulujen opetustarjonnassa. Lisäksi tulee selvittää onko tähän työhön saatavissa avustuksia esimerkiksi opetusministeriöstä tai Reposaaren kohdalla saaristoasiain neuvottelukunnalta.

Hallintosäännön suomin oikeuksin esitämme, että sivistystoimi ryhtyy edellä mainittuun etäopetuksen kehitystyöhön sekä selvittää mahdollisuudet avustusten saamiseen."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.