Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Uusien varavaltuutettujen valinta valtuustokaudeksi 2017-2021

PRIDno-2019-32

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiurun pyyntö:

"Vaalilain 93 §:n 2 momentin mukaan jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana on tapahtunut seuraavat muutokset kaupunginvaaltuston kokoonpanossa:

- Edesmenneen valtuutettu Veijo Puhjon (Vas.) tilalle on kutsuttu varavaltuutettu Rami Virtanen, KV 20.1.2020 § 5;
- Varavaltuutettu Tiina Kudjoille (Vihr.) on myönnetty ero, KV 24.2.2020 § 25;
- Varavaltuutettu Toni Sillanpäälle (Vihr.) eroanomuksen käsittely, KV 18.5.2020 § 69;
- Varavaltuutettu Henna Tuomikoskelle (SDP) eroanomuksen käsittely, KV 18.5.2020 § 70.

Pyydän, että keskusvaalilautakunta määrää uudet varavaltuutetut vajaaksi jääneiden ryhmien osalta."

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille  valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Kuntavaaleissa 2017 Vihreän liiton varavaltuutetun paikka on saavutettu vaalituloksella 100 ääntä. Vaalituloksessa seuraavana, äänimäärällä 88, ovat Laura Hämäläinen, Tapio Meri ja Taija Österlund. Vaalituloksen mennessä tasan keskusvaalilautakunnan on suoritettava arvonta Vihreän liiton varavaltuutettujen nimeämiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat varavaltuutetut:

- Vasemmistoliiton nykyisten kahdeksan varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Anne Granholmin.
- Vihreiden nykyisten kolmen varavaltuutetun lisäksi kahden varavaltuutetun määräämisestä suoritetaan arvonta Laura Hämäläisen, Tapio Meren ja Teija Österlundin välillä.
- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Harri Siitosen.

Päätös


Keskusvaalilautakunta määräsi vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat varavaltuutetut:

- Vasemmistoliiton nykyisten kahdeksan varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Anne Granholmin.

- Vihreiden nykyisten kolmen varavaltuutetun lisäksi kahden varavaltuutetun määrääminen suoritettiin arvonnalla Laura Hämäläisen, Tapio Meren ja Teija Österlundin välillä seuraavasti arvontalipukkeet nostamalla seuraavassa järjestyksessä:

1. Teija Österlund
2. Tapio Meri
3. Laura Hämäläinen 

Arvonnan perusteella Vihreän liiton varavaltuutetuiksi valittiin arpomalla Teija Österlund ja Tapio Meri.

- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Harri Siitosen.

 

 

Perustelut

Keskusvaalilautakunta käsitteli uusi varavaltuutettujen valintaa kokouksessaan 20.5.2020 § 3.

Asian tarkempi esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoista. Keskusvaalilautakunta määräsi vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat varavaltuutetut:

- Vasemmistoliiton nykyisten kahdeksan varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Anne Granholmin.

- Vihreiden nykyisten kolmen varavaltuutetun lisäksi kahden varavaltuutetun määrääminen suoritettiin arvonnalla Laura Hämäläisen, Tapio Meren ja Teija Österlundin välillä seuraavasti arvontalipukkeet nostamalla seuraavassa järjestyksessä:

1. Teija Österlund
2. Tapio Meri
3. Laura Hämäläinen 

Arvonnan perusteella Vihreän liiton varavaltuutetuiksi valittiin arpomalla Teija Österlund ja Tapio Meri.

- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Harri Siitosen.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen uusista varavaltuutetuista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.