Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Linja-autoaseman editse, Keskusaukiolla kulkevan liikenteen päivittäminen nykytilanteeseen sopivaksi. Ajoreitit avattava henkilöliikenteen käyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Jari Haapaniemi (lisäpykälä)

PRIDno-2020-367

Perustelut

Valtuutettu Jari Haapaniemi ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Linja-autoaseman editse, keskusaukiolla kulkevan liikenteen päivittäminen nykytilanteeseen sopivaksi. Ajoreitit avattava henkilöautoliikenteen käyttöön.

- Linja-autoaseman editse Isolinnankadulta Keskusaukiolle ja Kuninkaantien kautta Itsenäisyydenkadulle kulkevan liikenteen tulisi olla avointa myös henkilöautoliikenteelle. Tämän hetkisen tilanteen (liikennejärjestelyjen) mukaan siinä saa ajaa vain bussit ja taksit.

- Linja-autoaseman käyttö bussiliikenteen terminaalina sekä lähtö- ja päätepysäkkinä on päättynyt matkakeskuksen valmistuttua. Ei ole enää mitään perusteita sille, etteikö edellä mainittujen reittien liikennettä avattaisi henkilöliikenteen ja muun liikenteen käytettäväksi.

Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että liikenne Keskusaukion editse molempiin suuntin avataan myös henkilöautoliikenteen ja muun mahdollisen liikenteen käytettäväksi, jotta liikennejärjestelyt saataisiin paremmin toimiviksi Keskusaukiolla. Taksi ja bussiliikenteen yksinoikeus Keskusaukiolta pitää poistaa.

Liitteenä kartta keskusaukion alueelta."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.