Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muistolaatta Noormarkun yhtenäiskoulun pihaan, valtuustoaloite, Porin Sininen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Jalonen

PRIDno-2019-4630

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kun Suomi itsenäistyi 1917, kylvettiin Itsenäisyyden kuusi, se istutettiin Helsingin Kaivopuistoon vuonna 1931. Kun Suomi täytti 50 vuotta, tämän kuusen siemenistä kasvatettuja taimia istutettiin ympäri Suomea.

Noormarkun  yhtenäiskoulun pihaankin istutettiin Kotikuusi vuonna 1967. Nyt, vuoden 2019 syksyllä historiallinen kuusi kaadettiin.

Porin Sininen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena kaadetun kuusen paikalle muistolaattaa, joka kertoo puun historiasta. Lisäksi esitämme, että Porin kaupunki tutkii mahdollisuutta hankkia vuoden 2017 Tulevaisuuden kuusi-kampanjan taimi, ja istuttaa se kaadetun kuusen tilalle Noormarkun yhtenäiskoulun pihaan.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Noormarkun yhtenäiskoululla on omat tapansa ja perinteensä, joita se vaalii. Ne kytkeytyvät koulun traditioihin ja opetussuunnitelman toteuttamiseen. Esityksen mukaisen muistokyltin pystyttämistä ei nähdä tarpeellisena. Mikäli jokin taho haluaa kyltin pystyttää, tulee tässä asiassa huomioida oppilaiden turvallisuus sekä kiinteistönhoidon esteettömyys. Koulujen pihojen kehittäminen on kokonaisuus. Piha-asioihin on varattu teknisellä toimialla pieni vuosittainen määräraha, jonka puitteissa pihojen parannuksia toteutetaan. Näissä pihahankkeissa oppilaita tulee osallistaa ja pohtia, millaisia leikki- ja liikuntavälineitä, aitoja ja istutuksia pihoille tulee. Tätä tehdään yhdessä teknisen toimialan kanssa. Mahdollinen kuusen istuttaminen tulee suunnitella osana koulun pihan kokonaisuutta siinä vaiheessa, kun on Noormarkun yhtenäiskoulun pihan uudistamisen vuoro.  Sivistystoimiala siis katsoo, ettei valtuustoaloite anna aihetta kyltin pystyttämiseen tai puun istuttamiseen Noormarkun yhtenäiskoululle.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.9.2019 § 134 valtuustoaloitteen "Muistolaatta Porin yhtenäiskoulun pihaan". Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.9.2019 § 530 pyytää asiassa sivistyslautakunnan lausunnon. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.11.2019 § 247. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Ari Jalosen valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelil kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta muistolaatan sijoittamista Noormarkun yhtenäiskoulun pihaan.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.