Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen (lisäpykälä)

PRIDno-2020-368

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.

Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä. Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen.

Porin PerusSuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin kaupungin varhaiskasvatukseen."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhalliltus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.