Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola

PRIDno-2019-5232

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Juha Kantola ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitämme, että Porin kaupunki osallistuu tulevina vuosina valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään. 

Katsomme, että Porin kaupungin pitää lasten ja nuorten kaupunkina kantaa vastuunsa ja näyttää esimerkkiä niin, että mahdollisimman monella porilaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä tutustumaan vanhempiensa työpaikkaan ja työhön. Kaikilla tyaöntekijöillä pitää olla tasapuolinen mahdollisuus ottaa lapsensa mukaan työpaikalleen esimerkiksi vuorovuosina."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Ulla Roininen, ulla.roininen@pori.fi

Perustelut

Juha Kantola ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.10.2019 § 149 valtuustoaloitteen "Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään". Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 § 596 pyytää asiassa konsernihallinnon HR-yksikön lausunnon. HR-yksikön lausunto 18.12.2019 on asian liitteenä. Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee konsernihallinnon HR-yksikön lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Juha Kantolan valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään".

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.