Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa J. Wahlman ja Mika Tuovinen (varalla Erno Välimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 23.01.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa J. Wahlman ja Mika Tuovinen (varalla Erno Välimäki).

Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.