Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Taikurinhattu ja Himmeli matkailukohteeksi, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius

PRIDno-2019-4626

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pori esittelee matkailukohteena Kivi-Porin aluetta ja Juseliuksen mausoleumia. Taikurinhatun ja Hirnmelin muodostama nykyarkkitehtuurin merkittävä kokonaisuus on jäänyt taka-alalle ilman rakennusten ansaitsemaa arvostusta. Rakennukset ovat kansainvälisesti arvostettujen arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelemat. Pietilöiden ajatuksena on ollut, että vanhainkoti on alueen päärakennus ja päiväkoti sen pienempi paviljonki. Tarkoituksena on, että vanhusten ja lasten yhdessä olo voisi toteutua. Rakennusten sijainti on vanhusten ja lasten hoidon kannalta erinomainen. Merkittävän rakennuskulttuurikohteen sijainti Vanhakoivistolla Sampolan lähiön vieressä nostaa alueen arvoa.

Ensi kesänä SuomiAreenan ja Jazz-festivaalin aikaan juhliin saapuville lapsiperheille sekä kaikille Porilaisille tulee järjestää mahdollisuus tutustua Taikurinhatun ja Hirnmelin muodostamaan kokonaisuuteen. Helmenä Taikurinhatussa on Tove Janssonin viimeiseksi jäänyt seinämaalaus. Näin muumiaikaan Tuutikkiä esittävä maalaus on vetonaula. Sitäkin voisi harkita, että kaupunkijuna kiertäisi myös Porin oman Muumilaakson kautta.

Teen valtuustoaloitteen, että Himmeli ja Taikurinhattu otetaan kaupungin matkailukohteiden joukkoon ensi heinäkuuksi ja kokemusten kertyessä myös tulevina kesinä. Matkailutoimi voisi tätä valtuustoaloitettani selvittää.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Sinikka Alenius ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2019 § 131 valtuustoaloitteen, että Himmeli ja Taikurinhattu otetaan kaupungin
matkailukohteiden joukkoon ensi heinäkuuksi ja kokemusten kertyessä myöstulevina kesinä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 30.9.2019 § 530 ja päätti pyytää asiassa lausuntoa Sampolan palvelukeskus Oy:ltä. Sampolan palvelukeskus Oy:n lausunto on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee Sampolan palvelukeskus Oy:n lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Taikurinhattu ja Himmeli matkailukohteeksi".

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.