Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Milka Tommila (lisäpykälä)

PRIDno-2020-365

Perustelut

Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille

Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta (UNICEF myönsi Porille 6.3.2018 lapsiystävällinen kunta tunnuksen). Tätä hyvää kehitystä on syytä jatkaa edelleen lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistumisen urheiluun, huoltajien rahatilanteesta huolimatta.

Esitän, että Pori huomioi alle 18-vuotiaiden Porin kaupungin hallinnoimien urheilupaikkojen käytön maksuttomina 2021 talousarviossa."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.