Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Valtuustoaloitteiden raportti

PRIDno-2019-4385

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta.  121 §;n mukaan

”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

Valtuustoaloitteista laadittu luettelo, johon on koottu valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Raportti on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Edelleen kaupunginhalllitus päättää kehottaa kaikkia toimialoja ehdottomasti noudattamaan annettuja määräaikoja ja toimittamaan myöhässä olevat, valtuustoaloitteiden johdosta pyydetyt lausunnot viipymättä luottamushenkilöelinten käsittelyyn. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallitus vastuuttaa sihteerin päivittämään luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä vastaamaan 16.9.2019 tilannetta.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.9.2019 käsitellyt luetteloa valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Asian esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta.  Hallintosäännön 121 §;n mukaan

”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo, johon on koottu valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Raportti on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Lisäksi kaupunginhallitus vastuuttaa sihteerin päivittämään luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä vastaamaan 13.1.2020 tilannetta.

Edelleen kaupunginhalllitus päättää kehottaa kaikkia toimialoja ehdottomasti noudattamaan annettuja määräaikoja ja toimittamaan myöhässä olevat, valtuustoaloitteiden johdosta pyydetyt lausunnot viipymättä luottamushenkilöelinten käsittelyyn. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 käsitellyt käsitellyt luetteloa valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.