Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Virkaan esitettävien henkilöiden nimet esityslistoilla julkisiksi, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Mikael Ropo (lisäpykälä)

PRIDno-2020-366

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Virkaan esitettävien henkilöiden nimet esityslistoilla julkisiksi

Taustaa:

Porin kaupunki on tehnyt linjauksen, että virkaan esitettävän henkilön nimi on toimielinten kokouksien esityslistoilla julistettu salaiseksi. Salaamisen perusteita en löydä lain kohdasta: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Olen myös kontaktoitunut kaupungin viranhaltijoita ja kysynyt käytännön lainmukaisuudesta saamatta vastausta. Olen myös kysynyt asiaa kuntaliiton lakimieheltä ja saanut seuraavan vastauksen:

'Virkavalintapäätökset eivät voi olla salassapidettäviä päätöksiä. Salassapidettävää virkavalinnassa ei myöskään voi olla virkaan esitettävän ja valittavan henkilön tiedot, eikä myöskään muiden hakijoiden nimitiedot ole salassa pidettävää tietoa. Sen sijaan henkilölle tehdyt soveltuvuusarvioinnit ja niiden lopputulokset eivät ole julkista tietoa.'

Annaliisa Lehtinen
Lakimies, varatuomari
Suomen Kuntaliitto ry

Avoimempi tiedottaminen edistää demokratiaa, avoimuutta ja mahdollistaa kuntalaisten entistä paremman vaikuttamisen päätöksiin.

Esitän, että:

Porin kaupunki selvittää mihin nykyinen linjaus perustuu. Tarkistaa nykyisen linjauksen lainmukaisuuden. Ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin muuttaakseen käytäntöä."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.