Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Urheilukeskuksen koripallokentän ja sen välittömän ympäristön päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi omaehtoisen palloiluliikunnan alueeksi, valtuustoaloite, Ismo Läntinen (lisäpykälä)

PRIDno-2021-1402

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm. lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä. Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.