Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Veneenlaskupaikan säilyttäminen Porin keskustan alueella, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Nordström

PRIDno-2020-1017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Veneenlaskupaikan säilyttäminen Porin keskustan alueella

Karjarannantien varrella Shell-huoltoaseman vieressä on suosittu veneenlaskupaikka. Paikan viereen on kaavoitettu tontti, jolle on nyt suunniteltu yleistä saunaa. Asemakaavan mukainen tontti on olemassa ja suunnitelma  on sinänsä hieno ja kannatettava.

Nykyinen veneenlaskupaikka on tämän tontin vieressä alueella, joka on asemakaavassa Makasiinintori, torimainen alue. Kaupunkilaisissa on herättänyt huolta veneenlaskupaikan säilyminen varsinkin kun asemakaavassa on määritelty suunnitellulle saunan tontille vain viisi pysäköintipaikkaa.

Hallintosäännön mukaisin valtuuksin ehdotan, että jos ko. veneenlaskupaikkaa suunnitellaan poistettavaksi niin poistamista ennen varaudutaan siihen, että keskustan alueella on keskeytyksettä käytössä oleva veneenlaskupaikka."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Ari Norström on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 §37 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Karjarannantien varrella Shell-huoltoaseman vieressä on suosittu veneenlaskupaikka. Paikan viereen on kaavoitettu tontti, jolle on nyt suunniteltu yleistä saunaa. Asemakaavan mukainen tontti on olemassa ja suunnitelma on sinänsä hieno ja kannatettava. Nykyinen veneenlaskupaikka on tämän tonti vieressä alueella, joka on asemakaavassa Makasiinitori, torimainen alue. Kaupunkilaisissa on herättänyt huolta veneenlaskupaikan säilyminen varsinkin kun asemakaavassa on määritelty suunnitelulle saunan tontille vain viisi pysäköintipaikkaa. Hallintosäännön mukaisin valtuuksin ehdotan, että jos ko. veneenlaskupaikkaa suunnitellaan poistettavaksi niin poistamista ennen varaudutaan siihen, että keskustan alueella on keskeytyksettä käytössä oleva veneenlaskupaikka"

Teknisen lautakunnan lausunto:

Tekninen lautakunta asetti vuonna 2014 venesatamia ja väyliä kehittävän työryhmän. Työryhmän väliraporttia on käsitelty Teknisessä lautakunnassa vuonna 2015. Työryhmä on raportissaan todennut vesillelaskupaikoista seuraavaa:

”Asemakaavan toteutumisen edetessä tai Etelärannan Jokikeskushankkeen toteutuessa tulee Karjarannan ns. Makasiinintorilla olevalle vesillelaskupaikalle toteuttaa korvaava palvelukokonaisuus. Työryhmä esittää, että uusi vesillelaskupaikka suunnitellaan ja toteutetaan Raumanjuovantien päähän. Sijainnin etuna mm. ettei Raumanjuovalta merelle ole esteenä kiinteitä siltoja, ja alueelle on toteutettavissa sekä trailerikalustolla että nostokalustolla suoritettavaa vesillelaskutoimintaa. Lisäksi alueelle voidaan toteuttaa riittävästi toiminnan edellyttämää pysäköintitilaa.”

Raportissa esitetyssä paikassa on haittana se, että pelastuslaitoksen öljyntorjunta-aluksella on vaikeuksia päästä sinne mistään suunnasta. Alueen toteuttamista haittaavat myös tulvapato sekä höyryputki. Asemakaavan mukainen paikka veneiden vesillelaskulle on Kokemäenjoen pohjoisrannalla Pappilanpuistikon päässä. Merkitty paikka vaatii kuitenkin ruoppausta sekä maansiirtotöitä. Kyseessä olevalle alueelle on rakennettavissa korvaava veneenlaskupaikka ja siellä on myös mahdollisuus rakentaa pysäköinti- ja säilytystilaa.

Veneenlaskupaikan rakentaminen on otettava huomioon investointiohjelmassa kun Makasiinintorin toteutus tulee ajankohtaiseksi.

Vesillelaskupaikan valinnassa on huomioitavia asioita:

  • Teknisen toimiala käyttää keskusta-alueen vesillelaskupaikkaa kaksi kertaa vuodessa laituritöiden tukikohtana. Yhteensä noin kolme kuukautta.
  • Laskuluiskaa käyttää myös Pelastuslaitos. mm. syöksyessään öljyntorjuntatöihin. Eli uusi paikka on oltava sellainen, josta voidaan paitsi laskea kalustoa, kuin myös lastata ja purkaa tarvikkeita. Mm. öljyntorjuntapuomeja ja ruumiita. Myös etäisyys paloasemalle on huomioitava.
  • Uudella alueella on oltava riittävät pysäköintitilat mm. venetrailereille. Nykyinen alue on hetkittäin täynnä.
  • Uudessa paikassa pitää olla sähköt ja mikäli paikka on syrjäinen, valvonta on tärkeä.
  • Mikäli jokikeskus toteutuu, niin tarvitaan myös paikka, josta voi laskea ja nostaa veneitä nosturilla. Näille veneille Raumanjuopa ei käy.

 

Tekninen lautakunta on samaa mieltä valtuustoaloitteen tekijän kanssa ja antaa vastauksenaan, että ennen kuin nykyinen vesillelaskupaikka voidaan poistaa, on keskusta-alueella oltava uusi vesillelaskupaikka.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää antaa aloitteeseen esittelytekstin mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 37 valtuustoaloitteen koskien veneenlaskupaikan säilyttämistä Porin keskustan alueella. 

Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon  mennessä. Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 8.12.2020 § 252.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 37 valtuustoaloitteen koskien veneenlaskupaikan säilyttämistä Porin keskustan alueella.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 18.1.2021 § 25. Asian käsittelyn jälkeen ilmeni, että valtuustoaloitteen lausunnoista puuttuivat kaupunginhallituksen kokouksessa 2.3.2020 § 114  päätetyt lausuntopyynnöt Satakunnan pelastuslaitokselta ja  konsernihallinnon kaupunkisuunnittelusta (nykyisin elivoima- ja ympäristötoimialan kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö), joten on syytä ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa sihteerin päivittämään kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021  esitettävää valtuustoaloiteraporttia tämän asian osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 37 valtuustoaloitteen koskien veneenlaskupaikan säilyttämistä Porin keskustan alueella.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 18.1.2021 § 25. Asian käsittelyn jälkeen ilmeni,​ että valtuustoaloitteen lausunnoista puuttuivat kaupunginhallituksen kokouksessa 2.3.2020 § 114  päätetyt lausuntopyynnöt Satakunnan pelastuslaitokselta ja  konsernihallinnon kaupunkisuunnittelusta (nykyisin elivoima-​ ja ympäristötoimialan kasvupalvelut-​ ja kaupunkisuunnitteluyksikkö),​ joten on syytä ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.1.2021 § 53 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asiaan on liitetty kaupunkisuunnittelun lausunto 3.2.2021 ja Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto 28.2.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 37 valtuustoaloitteen koskien veneenlaskupaikan säilyttämistä Porin keskustan alueella. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.3.2020 § 114 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan,  Satakunnan pelastuslaitoksen ja konsernihallinnon kaupunkisuunnittelun lausunnot.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 15.3.2021 § 203.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asiaan on liitetty kaupunkisuunnittelun lausunto 3.2.2021 ja Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto 28.2.2021.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokous keskeytettiin teknisten ongelmien vuoksi klo 20.23 - 20.35.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.