Kaupunginvaltuusto, kokous 23.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti tammi-kesäkuu 2019-yhteiskortti

PRIDno-2019-3868

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2019 taloustilanne tammi-kesäkuun raportin ja viimeisimpien ennusteiden mukaan on huono. Toimialojen antamat ennusteet eivät ole muuttuneet alkuvuodesta. Kaikki muut toimialat pysyvät pääosin talousarviossa, mutta perusturvan ennuste on edelleen huolestuttava. Se tulee ylittämään omat määrärahansa yli kymmenellä miljoonalla eurolla.  Tämän lisäksi verotulojen ennuste romahti elokuussa, kun Kuntaliitto antoi uudet kuntakohtaiset ennusteet, jotka perustuvat siihen oletukseen, että kunnilta jää noin 400 miljoonaa euroa vuoden 2019 tilityksistä saamatta tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Saamatta jäävät tilitykset tulevat näillä näkymin siirtymään vuoteen 2020.  Vuoden 2019 verotuloennuste poikkeaa nyt noin 10 miljoonaa euroa talousarviossa asetetusta tavoitteesta. Tästä arviolta noin 6 miljoonaa euroa johtuu edellä mainitusta tulorekisteriongelmasta. Ilman tulorekisteriongelmia Porin kunnallisverotuotto kasvaisi ennusteiden mukaan  noin  5 prosenttia vuonna 2019, jossa kunnallisveroprosentin noston vaikutusta on noin 2,3 prosenttia. 

Tämänhetkisen ennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulos tulee olemaan noin 24 miljoonaa euroa alijäämäinen ilman tilinpäätöskirjauksia. Talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu -4,5 miljoonaa euroa.   Tulosta tulee rasittamaan vielä lomarahojen palautuminen normaalille tasolle vuonna 2020, josta joudutaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä kirjaamaan lomapalkkavelan tason korjauksena tulosvaikutteinen negatiivinen tilinpäätöskirjaus.

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin tammi-maaliskuun raportin yhteydessä kaupunginhallituksen käynnistämät toimenpiteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteiden valmistelut jatkuu ja ne huomioidaan mm.  vuoden 2020 talousarvion valmistelussa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää saattaa neljännesvuosiraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös


Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9.2019.

Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.15. Hänen sijaansa saapui kokoukseen Jari Hakala klo 18.15.

Mika Tuovinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.59. Hänen sijaansa saapui kokoukseen Timo Tarvainen klo 18.59.

Tiedoksi

Maija Arola, toimialat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.