Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Himmelin arvokkaan irtaimiston ja taideteosten luettelointi ja tulevan käytön suunnittelu, valtuustoaloite, Sinikka Alenius (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2470

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Vanhainkoti Himmelin uutta käyttöä ja peruskorjausta valmistellaan. Tähän suunnitteluun on liitettävä Himmelissä olevan irtaimiston käyttö. Irtaimisto on aikanaan arkkitehti Pietilän Himmeliä varteen suunnittelemaa. Muun muassa kalusteet ovat Artekin. Ne on suunniteltu nimenomaan Himmeliä varten. Kaupungin, Sampolan Palvelukeskus Oy:n omistajana tulee pitää huolta siitä, että irtaimisto on luetteloitu ja tuleva käyttö suunniteltu. mistajaohjausyksikön tulee huolehtia tästä.

Erityistä huomiota vaativat tekstiilitaiteilijoiden, Päikki Prihan ja Kaarina Heikinheimon tekstiilitaideteokset. Teokset ovat tasearvoltaankin kymmeniä tuhansia euroja. Hyvä ratkaisu on, että kaupunki hankkii teokset suoraan omistukseensa. Teokset kuuluvat taidemuseon kokoelmiin. Taidemuseolla on ammattitaito huolehtia taideteoksista.

Ehdotan, että kaupunginhallitus kehottaa omistajaohjausyksikköä valvomaan Himmelin irtaimiston luettelointia ja tulevan käytön suunnittelua.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.