Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Suoritetun ääni- ja kuvayhteyksien tarkastamisen jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä varapuheenjohtaja Oili Heino avasi kokouksen klo 18.12 ja luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle klo 18.15 hänen saavuttuaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.