Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen etävanhemman luota, valtuustoaloite, Veera Forsbacka (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2473

Perustelut

Valtuutettu Veera Forsbacka jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Yhteishuoltajuuden perusteella Porin sivistystoimiala myöntää kuljetusedun vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä virallisesta asuinpaikasta (kuljetusetuuden myöntämisedellytysten täyttyessä).

Huolimatta siitä, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan (KHO 2006:10) kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta sen huoltajan luota, joka asuu muualla kuin lapsen väestörekisteriin merkityssä vakituisessa asuinpaikassa, ei Porin kaupungilla ole mitään perusteltua estettä olla toteuttamatta koulukuljetuksia myös samassa kaupungissa asuvan lapsen etävanhemman luota. Lähtökohtaisesti kunta päättää tästä itse.

Koulukuljetuksien toteuttaminen vain lähivanhemman kotoa (lapsen vakituisesta väestörekisteriin merkitystä osoitteesta) asettaa kahden kodin lapset ja myös heidän vanhempansa eriarvoiseen asemaan.

Tästä johtuen esimerkiksi viikko-viikko asumisjärestelyjen toteuttaminen ei ole aina mahdollista toisen vanhemman asuessa lähellä lapsen koulua ja toisen kauempana eri puolella kuntaa. Esimerkiksi työvuoroista johtuen lapsen koulukuljetuksien järjestäminen kauempana asuvan etävanhemman toimesta ei ole välttämättä mahdollista ja tällöin vuoroviikko asumista ei voida toteuttaa.

Se, että lapsella ei ole mahdollisuutta käydä koulua kohtuullisen pituisen koulumatkan puitteissa myös etävanhemman luota, ei toteuta lapsen etua. 

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki toteuttaa Lapsiystävällinen kunta -mallia myös tässä asiassa ja selvittää ja tutkii koulukuljetuksien toteuttamisen kustannukset ja toteuttamismahdollisuudet myös muusta kuin lähivanhemman kotiosoitteesta (kuljetusetuuden myöntämisedellytysten täyttyessä) ja toteuttaa kokeilun tähän liittyen pikimmiten.

Lähde: Porin kaupungin Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet (Kuljetussääntö) 1.1.2020 alkaen

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.