Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2475

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Laura Pullinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy arvioimaan talousarvion mielenterveysvaikutukset vuosittain sekä osana seuraavan strategian valmistelua. 

Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Kuntalaisten mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin sosiaali- ja terveystoimialan päätökset. Esimerkiksi turvallinen lapsuus, mielenterveystaitojen opetus ja työelämäosallisuus sekä väkivallan, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat tutkitusti tehokkaita keinoja mielenterveyden edistämiseksi. 

Mielenterveyttä ja hyvinvointia edistämällä voidaan vähentää mielenterveyden ongelmien sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia myös kunnallisella tasolla. Palveluiden tarjoamisessa ja mielenterveysvaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityishuomiota elämän taitekohtiin (perheen muodostaminen, vanhemmaksi tulo, päivähoidon aloitus, koulun aloitus ja päättäminen, asevelvollisuus, työelämään siirtyminen, työttömyys ja menetykset) ja riskiryhmiin (oppimisvaikeudet, lastensuojelun tarve, päihde- ja huumeongelmat, naisiin kohdistuva väkivalta) sekä ihmisiin, jotka kärsivät moninaisista ongelmista. 

Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki arvioi seuraavan strategian sekä vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia ja kirjaa arvion liitteeksi hyväksyttäviin asiakirjoihin. Arviointiprosessin osaksi tulee ottaa kokemusasiantuntijoiden ja alan asiantuntijoiden kuuleminen. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.