Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalla 1.8. – 31.7, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2477

Perustelut

SDP:n valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Pirjo Mäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme selvitettäväksi, kuinka paljon kelpoisten, Porin kaupungin palveluksessa koko lukuvuoden työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalle 1.8.-31.7. maksaisi ja miten se olisi mahdollista toteuttaa.

Tämä vaikuttaa myös oleellisesti kaupungin imagoon.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.