Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tapio Huhtanen ja Hanna Hildén (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 27.5.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Huhtanen ja Hanna Hildén (varalla Petri Huru).
Pöytäkirja tarkastetaan 27.5.2021.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden Oili Heinolle ja poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.