Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, valtuustoaloite, Mikael Ropo ja Henna Kyhä (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2472

Perustelut

Valtuutetut Mikael Ropo ja  Henna Kyhä jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Taustaa:

Porin kaupungissa koulupsykologeille on jopa vuosien jonot. Tilanne on kaupungin ja erityisesti oppilaan kannalta täysin kestämätön. Ongelma on tällä hetkellä psykologien saatavuudessa. Psykologeista on koko Suomessa valtava pula ja kaikki kaupungit kilpailevat samoista psykologeista. Virkoja on tällä hetkellä auki, mutta on epävarmaa löydetäänkö niihin pätevät henkilöt.

On kiinnitettävä huomiota ‘’koulunpenkiltä’’ rekrytointiin sekä veto- ja pitovoimaan. Näemme, että mikäli Porin kaupunki tarjoaisi psykologiopiskelijalle maksuttoman asunnon harjoittelun ajaksi toimisi se vetovoimatekijänä opiskelijoille. Tällä keinolla opiskelija saataisiin innostumaan Porista, sekä muodostuisi tunneside kaupunkia ja jo mahdollista tulevaa työyhteisöä kohtaan. Voisimme saada tällä keinolla opiskelijan valitsemaan Porin kaupungin tulevaksi työnantajakseen heti valmistumisen jälkeen.

Esitämme, että:
Porin kaupunki tarjoaa psykologiopiskelijoille maksuttoman asunnon harjoittelun ajaksi, jotta psykologien virat saadaan täytettyä, sekä oppilaat pääsevät kohtuullisessa ajassa vastaanotolle.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.