Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Maksuton 2 h aikarajoitettu pysäköinti koko keskusta-alueella, valtuustoaloite, Mikael Ropo

PRIDno-2020-3228

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Mikael Ropo jätti kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Taustaa:

Koronavirus on vaikuttanut monien keskusta-alueen yrittäjien liiketoimintaan erittäin negatiivisesti. 

Kaupungin tulee tukea näitä yrittäjiä tässä vaikeassa tilanteessa kaikin mahdollisin keinoin. Yksi mahdollinen keino olisi asettaa tilapäinen kahden tunnin aikarajoitettu pysäköinti keskusta-alueelle. 

Muutaman tunnin maksuttomalla pysäköinnillä kannustetaan kuntalaisia käyttämään yrittäjien palveluita.

Samalla se antaisi yrittäjille selkeän viestin, että Porin kaupunki haluaa tukea elinkeinoelämää vaikeassa tilanteessa. Koronan aikana tuotteiden ja palveluiden nouto on kasvanut merkittävästi ja maksuton pysäköinti auttaisi myös tässä asiassa. Koska kyse on hyvin lyhyen aikavälin maksuttomuudesta, en myöskään usko aloitteen tuovan merkittäviä lisäkuluja tai tulonmenetyksiä kaupungille. 

Esitys:

Esitän, että Porin kaupunki siirtyy 2h maksuttomaan pysäköintiin koko keskusta-alueella 31.7.2020 asti. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää Mikael Ropon tekemän aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Mikael Ropon tekemän aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuustossa on tehty aloite maksuttomasta kahden tunnin aikarajoitetusta pysäköinnistä koko keskusta-alueelle. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Koronavirus on vaikuttanut monien keskusta-alueen yrittäjien liiketoimintaan erittäin negatiivisesti. Kaupungin tulee tukea näitä yrittäjiä tässä vaikeassa tilanteessa kaikin mahdollisin keinoin. Yksi mahdollinen keino olisi asettaa tilapäinen kahden tunnin aikarajoitettu pysäköinti keskusta-alueelle. 

Muutaman tunnin maksuttomalla pysäköinnillä kannustetaan kuntalaisia käyttämään yrittäjien palveluita. Samalla se antaisi yrittäjille selkeän viestin, että Porin kaupunki haluaa tukea elinkeinoelämää vaikeassa tilanteessa. Koronan aikana tuotteiden ja palveluiden nouto on kasvanut merkittävästi ja maksuton pysäköinti auttaisi myös tässä asiassa. Koska kyse on hyvin lyhyen aikavälin maksuttomuudesta, en myöskään usko aloitteen tuovan merkittäviä lisäkuluja tai tulonmenetyksiä kaupungille. 

Aloitteessa esitetään, että Porin kaupunki siirtyy 2 tunnin maksuttomaan pysäköintiin koko keskusta-alueella 31.7.2020 asti.

TEKNISEN TOIMIALAN LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN

Porin keskustassa on (kaupungin tai yksityisen omistamilla) pysäköintialueilla yleisessä käytössä olevia pysäköintipaikkoja noin 2400 kpl. Maksullisia pysäköintipaikkoja näistä on noin 1100 kpl, maksuttomia, mutta aikarajoitteisia paikkoja noin 700 kpl ja maksuttomia rajoittamattomia autopaikkoja noin 600 kpl. Lisäksi Porin keskustassa on kadunvarsipysäköintipaikkoja yhteensä noin 1300 kpl.

Pysäköintipaikkojen käyttöastetta tarkkaillaan useita kertoja vuodessa. Syyskuussa 2020 pysäköintialueiden käyttöaste oli kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla keskimäärin 63 % normaalina arkipäivänä klo 12-14 välisenä aikana. 

Pysäköinnin maksullisuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin Pysäköintipolitiikka 2030
-raportin keväällä 2019. Raportissa todetaan mm. seuraavaa:

  • Ydinkeskusta/nykyinen I-vyöhyke on tarkoitettu lyhytaikaiselle asiointipysäköinnille, jossa pysäköinti on pääasiassa maksullista. Poikkeuksena voidaan toteuttaa aikarajoitettu lyhytaikainen pysäköinti (½-1h) rajatulla alueella ydinkeskustassa keskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. ---Kaupunginvaltuusto päättää maksuttomuudesta eri alueiden osalta tulevien vuosien talousarviokäsittelyn yhteydessä.
  • Otetaan käyttöön kolikko- ja mobiilimaksamisen lisäksi joustavammat nykyaikaiset maksutavat (esim. kortilla tapahtuva lähimaksu)

Pysäköintipolitiikan laadinnan yhteydessä todettiin myös, että erilaisia kokeiluja ja tilapäisiä pysäköintijärjestelyitä on vuosien varrella tehty riittävästi, eivätkä jatkuvasti muuttuvat järjestelyt lisää elinvoimaa. Järjestelyt tuleekin toteuttaa harkitusti ja pitkällä aikatähtäimellä.

Viimeksi maksuttomia, aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja toteutettiin isommassa mittakaavassa Porin keskusta-alueella tammikuussa 2020, jolloin maksullisuus Etelä- ja Pohjoiskauppatorin pysäköintipaikoilla poistettiin ja pysäköinti niissä muutettiin pysäköintipolitiikan linjausten mukaisesti aikarajoitetuksi, lyhytaikaiseksi kiekkopysäköinniksi. Lisäksi vuoden 2019 aikana kaikki pysäköintiautomaatit uusittiin niin, että niissä voi jatkossa maksaa myös kortti- tai lähimaksulla.

Pysäköinnin maksullisuus, vaikka hinta olisi edullinenkin, varmistaa sen, että asiakkaat löytävät vapaan pysäköintipaikan suuremmalla todennäköisyydellä kuin maksuttomalla pysäköintialueella. Tämä on erityisen tärkeää liikkumisrajoitteisten henkilöiden kannalta. Maksullisuus mahdollistaa myös pidempiaikaisen pysäköinnin sitä tarvitseville. Erilaiset maksutavat tekevät maksamisesta helppoa ja mobiilisti voi pysäköintiaikaa lisätä myös etänä.

Infrajohtaminen esittää, ettei maksutonta, aikarajoitettua pysäköintiä Porin keskusta-alueelle puollettaisi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää antaa aloitteeseen esittelytekstissä olevan Teknisen toimialan lausunnon mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2020 § 78 valtuustoaloitteen koskien maksutonta 2 tunnin aikarajoitettua pysäköintiä koko keskusta-​alueella. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 315 teknisen toimialan lausuntoa aloitteesta. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 24.11.2020 § 232.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asiakohdan kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2020 § 78 valtuustoaloitteen koskien maksutonta 2 tunnin aikarajoitettua pysäköintiä koko keskusta-​alueella.

Asian esittely ja aikaisempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.