Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Musan kentän paikoitusalueen laajentaminen, valtuustoaloite, Ismo Läntinen (lisäpykälä)

PRIDno-2021-381

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Kenttää käyttävien harrastus- sekä kilpailutoiminnan turvallisuuden parantamiseksi ehdotan Musan kentän (Tommilantie 22) paikoitusalueen laajentamista. Kenttää käyttävien lukumäärä kaikkien harrastajien osalta on vuosi vuodelta kasvanut ja kentän käyttö on laajentunut. Paikotusalue on tullut riittämättömäksi vastaamaan kyseisen kentän tarpeita. Koska paikoitusalue on pieni ja riittämätön tarjoamaan paikoitusmahdollisuutta erilaisille kulkuneuvoille, kuljettajat ovat ottaneet käyttöönsä kentän vieressä sijaitsevat Tommilantien sekä Rinteentien tienreunat. Tämä on aiheuttanut vaaratilanteita sekä teiden kapenemista jättö- ja hakutilanteissa. Vilkasliikenteisen Tommilantien normaali liikenne häiriintyy sekä yllättäviä vaaratilanteita esiintyy kenttää käyttävien toimesta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.