Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Liisankatu 22 olevasta asuinrakennuksesta, valtuustoaloite, Markku Tanttinen

PRIDno-2020-5868

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn
käyttämisestä Liisankatu 22 olevassa kiinteistössä vuoden 2020 aikana. Kiinteistön
uudeksi koulun lämmitysmuodoksi muutettaisiin nykyaikainen ilma
vesilämpöpumppu laitteisto, tai katuverkon alla olevasta kaukolämpöverkoston
lämpötoimitus.
Hanke on osa HINKU ilmasto-ohjelmaa, johon olemme kuntalaisina sitoutuneet.
Pikainen toimitus mahdollistaa valtion tuen 20 % + 5 % puolesta investoinriiri
kustannuksista. Investoinriin hinnaksi jää 30 000 € - 45 000 € ja vuosisäästö
kustannuksista on noin 3500 €.
Valtiovalta on määrittänyt kunnille velvoitteen öljylämmityksen poistamiseksi
viimeistään vuonna 2024, joten aikaa ei ole tuhlattavissa tukirahoituksen vuoksi.

Taustaa Kiinteistön nykykulutus vuositasolla on 6500 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa. Se
tuottaa 17 500 kg hiilidioksidia ilmakehään/vuosi.
Ilma-vesi lämpöpumpulla lämmityksen hiilidioksidimäärä on 0 kg vuodessa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Liisankatu 22 olevasta 
kiinteistöstä, valtuustoaloite PRIDno 2020-5868, Markku Tanttinen. 

Teknisen toimialan jatkuvana tavoitteena on kehittää kiinteistöjä niin, että energiankulutus 
vähenee sen omistamissa kiinteistöissä.  

Liisankatu 22:n kiinteistön öljylämmityslaitteisto on käyttöikänsä päässä. Öljykattilalaitos 
poistetaan käytöstä ja kiinteistö liitetään Pori Energian kaukolämpöverkkoon. Tarkastelussa 
on ollut esillä myös ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä vaihtoehtoisena energiamuotona. 
Kaukolämpöverkko on talon vieressä, ja lisäksi kaukolämpö soveltuu erinomaisesti 
korvaamaan vanhaa öljykattilalaitosta, koska muuhun lämmitysjärjestelmään ei tarvitse tehdä 
muutoksia. 

Arvio takaisinmaksuajaksi on yli kymmenen vuotta. Kohteessa päästään luopumaan öljyn 
käytöstä kokonaan, ja näin edistetään myös ilmastotavoitteita.  

Aloitteen mukainen muutostyö esitetään suoritettavaksi vuoden 2021 aikana. Työ on listattu vuoden 2021 työohjelmaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen toimialan tekemän lausunnon lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Antti Lehtonen (palvelussuhdejäävi),  Johanna Huhtala (yhteisöjäävi) poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (17:00-17:04).

Kokouskäsittely

Antti Lehtosen ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimii tämän pykälän osalta Jyrki Levonen.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 § 133 valtuustoaloitteen koskien öljylämmityksestä luopumista Porin kaupungin omistamassa Liisankantu 22 olevassa asuinrakennuksessa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausuntoa 31.12.2020 mennessä. Teknnen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 8.12.2010 § 258.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välilttömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 § 133 valtuustoaloitteen koskien öljylämmityksestä luopumista Porin kaupungin omistamassa Liisankantu 22 olevassa asuinrakennuksessa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.