Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Porin kaupungin keskusta-alueelle on suoritettava kokeilu, jossa kokeillaan pysäköintipaikkojen maksuttomuutta, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Petri Reponen (lisäpykälä)

PRIDno-2021-384

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana valtuutettu Petri Reponen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Pysäköintimaksujen vaikutus on Porin keskusta-alueen elävöittämistä hidastava ja alueella toimivien yritysten toimintaa vaikeuttava. Me allekirjoittaneet ehdotamme, että jollakin keskusta-alueelle tehdään esimerkiksi 6 kk kokeilu, jonka aikana tutkitaan kokeilun vaikutusta.

Alueen yritysten toimintaedellytykset ja kuluttajien tarpeet saadaan muutoksen jälkeen paremmin kohtaamaan toisensa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.