Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Porin kaupunkistrategian muuttaminen tukemaan etätyön mahdollistavaa infrastruktuuria, valtuustoaloite, Petri Reponen

PRIDno-2020-4658

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Viimeaikaiset maailman tapahtumat ovat muuttaneet totuttuja tapojamme työskennellä, etätyö kotoa käsin on merkittävästi lisääntynyt. Korona viruksen (COVID-19) vaikutus on tällä tieto jatkumassa ja myöskin yritysten asenneilmasto on muuttunut etätyön suhteen entistä suopeammaksi. Näyttääkin siltä, että tavassamme tehdä työtä on tapahtunut todellinen läpimurto. Porin kaupungin tulisi laatia strategia, miten etätyönteko voidaan eripuolilla kaupunkia turvata ja edesauttaa, kaupungin tavoitteena pitää olla työnteon mahdollistaminen myös haja-asutusalueilla.  

Muutama ajatus tukemaan tätä ehdotusta: 
1. Etätyön mahdollistaminen pienentää omalta osaltaan verotulojen romahtamisen riskiä  
2. Etätyössä olevat käyttävät enenevissä määrin omien alueidensa palveluja, nostaen verokertymää 
3. Työmatkavähennys laskee, verokertymä nousee 
4. Kaupungin tuottamien palvelujen tarve jakaantuu tasaisemmin kaupungin alueelle 

Tiedonsiirtoyhteydet ovat osa laadukasta etätyöskentelyä. Laadukkaiden tiedonsiirtoyhteyksien mahdollistamiseksi olisi Porin kaupungin selvitettävä; Valokuidun kattavuus eri puolilla kaupunkia? Onko vielä kattamattomilla alueilla hankkeita käynnissä? Olisiko Porin kaupungilla mahdollisuutta edesauttaa verkon rakentamista tai parantamista näille alueille? Pitäisikö kaupunki strategiassa huomioida laadukkaiden tiedonsiirtoyhteyksien turvaaminen myös haja-asutusalueille?

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Aloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.8.2020 § 114 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupunkistrategian muuttamista tukemaan etätyön mahdollistavaa infrastruktuuria. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 § 459 pyytää aloitteesta lausunnot konsernipalveluiden strategia- ja tietopalvelut -toimintayksiköltä, HR-yksiköltä ja  ict-yksiköltä. 

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Kaupunginhallituksen asiassa pyytämät lausunnot ovat liitettyinä samaan liitetiedostoon seuraavasti: 1) konsernipalveluiden strategia- ja tietopalvelut -toimintayksikön lausunto, strategiapäällilkkö Tomi Lähteenmäki, 2) HR-yksikön lausunto, kehittämispäällikkö Olli Rajala ja 3)  ICT-yksikön lausunto, ict-päällikkö Juha Seppänen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Petri Reponen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.8.2020 § 114 valtuustoaloitteen koskien Porin kaupunkistrategian muuttamista tukemaan etätyön mahdollistavaa infrastruktuuria. 

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämät lausunnot ovat liitettyinä samaan liitetiedostoon seuraavasti: 1) konsernipalveluiden strategia-​ ja tietopalvelut -​toimintayksikön lausunto,​ strategiapäällilkkö Tomi Lähteenmäki,​ 2) HR-​yksikön lausunto,​ kehittämispäällikkö Olli Rajala ja 3)  ICT-​yksikön lausunto,​ ict-​päällikkö Juha Seppänen.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.