Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Grönmark ja Tommi Raunela (varalla Markku Tanttinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Tommi Raunela (varalla Markku Tanttinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2021.

Kaupunginvaltuusto kuuli terveys- ja sairaalapalveluiden johtajan Anna-Liisa Koiviston katsauksen koronarokotuksista klo 18.24 - 18.45.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.