Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Pysäköintimaksujen korotus 2020

PRIDno-2020-5641

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Porin keskustassa on nykyisellään 12 maksullista, kaupungin hallinnoimaa pysäköintialuetta, joista yksi on pysäköintilaitoksessa. Lisäksi kadunvarsipysäköinti on pääsääntöisesti maksullista Etelä- ja Pohjoispuiston, Hallituskadun, Vähälinnankadun ja Itsenäisyydenkadun rajaamalla alueella. Kaikista kaupungin hallinnoimista yleisistä pysäköintipaikoista noin puolet on maksullisia. Pysäköintipaikkojen käyttöaste (=pysäköityjen autojen määrä/autopaikkamäärä) on viime vuosina ollut n. 63%. Kartta keskustan pysäköintivyöhykkeistä löytyy osoitteesta http://palvelukartta.pori.fi/.

Maksuvälineenä voi käyttää pysäköintiautomaateissa kolikoita sekä kortti- tai lähimaksua. Myös mobiilimaksaminen on mahdollista. Pysäköinnin maksullisuus on voimassa arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 8-16.

Maksullisille pysäköintialueille on lisäksi mahdollista lunastaa kuukausipysäköintilupia. I- ja II-vyöhykkeen luvalla voi näiden vyöhykkeiden maksullisilla paikoilla pysäköidä maksulliseen aikaan kaksi tuntia kerrallaan sekä lisäksi III-vyöhykkeellä rajattomasti. III-vyöhykkeen luvalla voi pysäköidä III-vyöhykkeen maksullisilla paikoilla rajattomasti. Vuosittain kuukausilupia myydään tai luovutetaan 1500 – 2000 kpl, joista I-II-vyöhykkeen lupia 48% ja III-vyöhykkeen lupia 52%.

Nykyiset pysäköintituntihinnat ovat ydinkeskustassa (I-vyöhyke) 2,0 euroa, muilla kadunvarsipaikoilla sekä Gallen-Kallelankadun pysäköintialueella (II-vyöhyke) 1,50 euroa sekä muilla keskustan maksullisilla alueilla (III-vyöhyke) 1,0 euroa. Kuukausipysäköintilupien hinta on I-II-vyöhykkeillä 40 euroa ja III-vyöhykkeellä 20 euroa.

Pysäköintituloja on viime vuosina kertynyt kaupungille noin 1.000.000 euroa/v. Kuukausipysäköintiluvista on lisäksi kertynyt tuloa n. 130.000 euroa/v.

Porin kaupungin Pysäköintipolitiikka 2030 -selvitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa keväällä 2019. Pysäköintipolitiikkaraportissa on mm. linjattu, että ydinkeskusta/ I-vyöhyke on tarkoitettu lyhytaikaiselle asiointipysäköinnille, jossa pysäköinti on pääasiassa maksullista.

Porin pysäköintihintoja on viimeksi tarkistettu vuonna 2009, jolloin myös maksullisuuden voimassaoloaikaa jatkettiin yhdellä tunnilla. Nykyiset pysäköintitaksat ovat siis olleet voimassa yli kymmenen vuotta.

Infrajohtaminen on selvittänyt tiettyjen vertailukaupunkien pysäköintihintoja. Alla yhteenvetoa tästä:

 • Joensuu: I-vyöhyke= 2 €/h, II-vyöh.= 1,50 €/h, III-vyöh.= 1,30 €/h
 • Jyväskylä: I-vyöhyke= 2 €/h, II-vyöh.= 2 €/ensimm. tunti + 1 €/seur. tunnit
 • Kotka: I-vyöhyke= 2,5 €/h, II-vyöh.= 1,20 €/h
 • Kuopio: I-vyöhyke= 3,20 €/h, II-vyöh.= 2,20 €/h, III-vyöh.= 1 €/h
 • Lahti: I-vyöhyke= 2 €/ens. h + 3,60 €/seur. h, II-vyöh.= 1,50 €/h, III-vyöh.= 1 €/ensimm. h + 0,50 €/seur. h
 • Oulu: I-vyöhyke= 2,60 €/h, II-vyöh.= 1,70 €/h, III-vyöh.= 1,20 €/h
 • Vaasa: I-vyöhyke= 2,20 €/h, II-vyöh.= 1,50 €/h, III-vyöh.= 1 €/h

Porin pysäköintihinnat ovat siis tällä hetkellä vertailukaupunkien edullisimmasta päästä.

Infrajohtaminen on tutkinut pysäköintihintojen korotuksen kustannusvaikutuksia seuraavilla olettamuksilla:

 • I-vyöhykkeen hinta korotetaan 2,0 eurosta 2,50 euroon
 • II-vyöhykkeen hinta korotetaan 1,50 eurosta 2,0 euroon
 • III-vyöhykkeen hinta korotetaan 1,0 eurosta 1,50 euroon

Kustannusvaikutuksia on tutkittu kahdella eri skenaariolla, joissa on verrattu v. 2020 ja v. 2019 pysäköintitulotilastoja. Alkuvuoden 2020 tilaston perusteella on arvioitu, kuinka suuri pysäköintitulo olisi koko vuodelta verrattuna vuoden 2019 kokonaispysäköintituloon. Tilastojen perusteella kuluvan vuoden pysäköintitulot tulisivat olemaan n. 80-88% vuoden 2019 pysäköintituloista.

Lisäksi vuoden 2019 tilaston perusteella on arvioitu, mikä osuus tuloista olisi eri vyöhykkeiden maksuja.

Varmuutta ei ole siitä, kuinka pysäköintihintojen korotus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, eli siirtyvätkö he esimerkiksi käyttämään edullisempia tai maksuttomia parkkipaikkoja. Tietoa ei ole myöskään siitä, millaiseksi tilanne palautuu koronaviruspandemian jälkeen. Tämän tyyppisiä tekijöitä ei ole pystytty huomioimaan laskelmissa.

Edellä esitettyjen hinnankorotusten tulolisäys vuoden 2020 arvioituihin pysäköintituloihin verrattuna on skenaariosta riippuen +280.000 – +310.000 euroa vuodessa. Vuoden 2019 (ns. normaali vuosi) tilastoituihin pysäköintituloihin verrattuna kustannusvaikutus on +70.000 – +190.000 euroa vuodessa.

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Myönteisiksi yritysvaikutuksiksi arvioidaan seuraavat seikat:

 • Keskustan pysäköintipaikkojen kiertonopeus kasvaa. On entistä todennäköisempää löytää helpommin ja nopeammin vapaa maksullinen pysäköintipaikka keskustassa, mikä helpottaa asiointia keskustan liikkeissä.
 • Nykyistä kalliimpi pysäköintimaksu saattaa aktivoida ihmisiä valitsemaan yksityisauton sijaan joukkoliikenteen, pyöräilyn tai kävelyn vaihtoehtona keskustassa asioidessaan, mikä puolestaan parantaa keskustan viihtyisyyttä ja siten myös houkuttelevuutta

Kielteisiä vaikutuksia arvioidaan olevan:

 • Nykyistä kalliimpi pysäköinti saattaa vaikuttaa kielteisesti keskustan maksullisiin pysäköintipaikkoihin nojaavien liikkeiden asiakasvirtoihin. Toisaalta keskustassa on viime aikoina lisätty maksutonta pysäköintiä mm. Etelä- ja Pohjoiskauppatorille. Keskustan pysäköintilaitoksissa on lisäksi myös aikarajoitettua pysäköintitilaa. Nämä mahdollistavat asioinnin keskustan liikkeissä ilman pysäköintimaksua.
 • Kalliimmat pysäköintimaksut saattavat siirtää asioinnin painopistettä automarkettien ja maksutonta pysäköintiä tarjoavien kauppakeskusten suuntaan, mikä näkyy kasvavana ajosuoritteena ja liikennepäästönä.

Neutraaleina huomioina voidaan todeta, että mahdollisuus suorittaa pysäköintimaksu maksukortilla tai älypuhelinsovelluksella helpottaa kokonaisuutena pysäköintiä. Sovelluksen avulla pysäköintiaikaa voi lisäksi pidentää etäältä, ja sovellus myös muistuttaa päättyvästä pysäköintiajasta. Lisäksi Porin pysäköintihintataso on nykyisellään vertailukaupunkien halvimpia, ja muutoksen myötä se nousee vertailukaupunkien keskitasolle.

Porin kaupunki on parhaillaan teettämässä keskustan pysäköintiopastussuunnitelmaa. Tavoitteena on saada keskusta-alueelle reaaliaikainen pysäköintiopastus, joka toteutuessaan helpottaa huomattavasti pysäköintipaikan löytämistä.

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että yrityksille aiheutuvat positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ovat vähäiset ja ainakin osin toisiaan kumoavia.

Infrajohtaminen esittää, että Porin pysäköintihintoja korotettaisiin siten, että I-vyöhykkeellä tuntihinta olisi 2,50 euroa /h, II-vyöhykkeellä 2,0 euroa/h ja III-vyöhykkeellä 1,50 euroa/h.

Tuntipysäköintihintojen lisäksi infrajohtaminen esittää, että kuukausipysäköintilupien hintoja korotetaan siten, että I- ja II-vyöhykkeen lupa maksaisi jatkossa 50 euroa ja III-vyöhykkeen lupa 30 euroa. Näin kuukausipysäköintilupien hinta olisi linjassa uusien tuntihintojen kanssa. Tulolisäys näillä korotuksilla on arviolta n. +30.000 – 40.000 euroa vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porissa muutetaan pysäköintihintoja seuraavasti:

 • I-vyöhyke 2,50 euroa /h, II-vyöhyke 2,0 euroa/h, III-vyöhyke 1,50 euroa/h
 • I-II-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 50 euroa, III-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 30 euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 8-5 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porissa muutetaan pysäköintihintoja seuraavasti:

 • I-vyöhyke 2,50 euroa /h, II-vyöhyke 2,0 euroa/h, III-vyöhyke 1,50 euroa/h
 • I-II-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 50 euroa, III-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 30 euroa.

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen teki Ilkka Homlundin kannattamana esityksen, että pysäköintimaksujen hinnat pidettäisiin ennallaan.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Anttivesa Knuuttila, Minna Haavisto, Milka Tommila, Veera Forsbacka, Aila Haikkonen, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Johanna Huhtala. Tanttisen tekemää esitystä kannattivat Ilkka Holmlund, Antti Lehtonen, Markku Tanttinen, Antero Kivelä, Jari Haapaniemi.

Äänestyksen perusteella lautakunta päätti äänin 8-5 hyväksyä päätösehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 62%

  Anttivesa Knuuttila, Minna Haavisto, Milka Tommila, Veera Forsbacka, Aila Haikkonen, Jyrki Levonen, Johanna Rantanen, Johanna Huhtala

 • Ei 5 kpl 38%

  Ilkka Holmlund, Antti Lehtonen, Markku Tanttinen, Antero Kivelä, Jari Haapaniemi

Valmistelija

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 08.12.2020. Asian esittely on luettavissa historiatiedoissa.

Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen teki Ilkka Homlundin kannattamana esityksen,​ että pysäköintimaksujen hinnat pidettäisiin ennallaan. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi,​ että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava 
ehdotus,​ joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen,​ joka hyväksyttiin. Jaa -​näppäintä painavat ne,​ jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei -​näppäintä painavat ne,​ jotka kannattavat Tanttisen tekemää esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Anttivesa Knuuttila,​ Minna Haavisto,​ Milka Tommila,​ Veera Forsbacka,​ Aila Haikkonen,​ Jyrki Levonen,​ Johanna Rantanen,​ Johanna Huhtala. Tanttisen tekemää esitystä kannattivat Ilkka Holmlund,​ Antti Lehtonen,​ Markku Tanttinen,​ Antero Kivelä,​ Jari Haapaniemi.
Äänestyksen perusteella lautakunta päätti äänin 8-​5 hyväksyä päätösehdotuksen.

Päätös
Tekninen lautakunta päätti äänin 8-​5 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,​ että Porissa muutetaan pysäköintihintoja seuraavasti:
I-​vyöhyke 2,​50 euroa /h,​ II-​vyöhyke 2,​00 euroa/h,​ III-​vyöhyke 1,​50 euroa/h
I-​II-​vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 50 euroa,​ III-​vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 30 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Porissa muutetaan pysäköintihintoja seuraavasti:

I-​vyöhyke 2,​50 euroa /h,​ II-​vyöhyke 2,​00 euroa/h,​ III-​vyöhyke 1,​50 euroa/h
I-​II-​vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 50 euroa,​ III-​vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 30 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitelly pysäköintimaksujen korotusta 2020 kokouksessaan 21.12.2020 § 702. 

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Porissa muutetaan pysäköintihintoja seuraavasti:

I-​vyöhyke 2,​50 euroa /h,​ II-​vyöhyke 2,​00 euroa/h,​ III-​vyöhyke 1,​50 euroa/h
I-​II-​vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 50 euroa,​ III-​vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 30 euroa.

Päätös

Äänin 36 - 23  kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Heikki Santavuo teki seuraavan muutosehdotuksen:  Esitän, että keskustan alueen pysäköintimaksuja ei koroteta, vaan pidetään ennallaan eli
I vyöhyke  2,00 € / tunti, II vyöhyke  1,50 € / tunti, III vyöhyke 1,00 € / tunti. Kuukausipysäköintilupa I ja II vyöhyke 40,00 € / kk ja III-vyöhyke 20,00 € / kk.

Mikael Ropo kannatti Heikki Santavuon muutosesitystä.

Ari Jalonen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. 
Simo Korpela kannatti asian palauttamista.
Antero Kivelä vastusti palauttamista.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tullut palautusehdotus, jota on kannatettu ja myös vastustettu, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:  JAA = asian käsittelyn jatkaminen , EI = Ari Jalosen esittämä ja Simo Korpelan kannattama ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.  Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta annettiin 57 ääntä, Ari Jalosen tekemän palautusesityksen puolesta 2 ääntä, ei tyhjiä.

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 57-2. 

Sanna Grönmark vastusti Santavuon muutosehdotusta. 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tullut muutosehdotus, jota on kannatettu ja myös vastustettu, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Heikki Santavuon esittämä ja Mikael Ropon kannattama muutosehdotus, että pysäköintimaksuja ei koroteta. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen puolesta annettiin 36 ääntä ja Heikki Santavuon tekemän muutosehdotuksen puolesta 23 ääntä, ei tyhjiä.

Äänestystulokset

 • Jaa 57 kpl 97%

  Mikael Ropo, Minna Haavisto, Jarno Joensuu, Sanna Grönmark, Anne Liinamaa, Petri Lahtinen, Tiina Puska, Tommi Salokangas, Pirjo Mäki, Raisa Ranta, Laura Pullinen, Diana Bergroth-Lampinen, Jari Pajukoski, Laura Huhtasaari, Irma Roininen, Markku Tanttinen, Tommi Raunela, Rauli Taimi, Juha Joutsenlahti, Martti Lundén, Petri Huru, Tapio Huhtanen, Sonja Myllykoski, Jyrki Levonen, Anttivesa Knuuttila, Antero Kivelä, Ismo Läntinen, Juha Kantola, Ari Nordström, Petri Reponen, Milka Tommila, Jaana Laitinen-Pesola, Esa Anttila, Aila Korkeaoja, Arto Nurmi, Kaarina Ranne, Hanna Hildén, Jukka Heinonen, Esa Wahlman, Mirva Heino, Mika Tuovinen, Arja Laulainen, Aila Haikkonen, Anssi Salmi, Oili Heino, Marianne Ostamo, Erno Välimäki, Juha Vasama, Henna Kyhä, Sinikka Alenius, Satu Hatanpää, Mika Aho, Jaakko Jäntti, Krista Kiuru, Heikki Santavuo, Veera Forsbacka, Mari Kaunistola

 • Ei 2 kpl 3%

  Ari Jalonen, Simo Korpela

 • Jaa 36 kpl 61%

  Sanna Grönmark, Anttivesa Knuuttila, Juha Vasama, Jarno Joensuu, Raisa Ranta, Juha Kantola, Satu Hatanpää, Esa Anttila, Veera Forsbacka, Diana Bergroth-Lampinen, Jari Pajukoski, Pirjo Mäki, Jyrki Levonen, Martti Lundén, Anne Liinamaa, Tiina Puska, Laura Pullinen, Minna Haavisto, Ari Nordström, Kaarina Ranne, Sonja Myllykoski, Mirva Heino, Milka Tommila, Jaakko Jäntti, Rauli Taimi, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Jukka Heinonen, Sinikka Alenius, Mari Kaunistola, Aila Haikkonen, Erno Välimäki, Tommi Raunela, Mika Aho, Krista Kiuru, Oili Heino

 • Ei 23 kpl 39%

  Petri Lahtinen, Petri Huru, Mikael Ropo, Laura Huhtasaari, Ari Jalonen, Tommi Salokangas, Ismo Läntinen, Markku Tanttinen, Heikki Santavuo, Juha Joutsenlahti, Mika Tuovinen, Antero Kivelä, Tapio Huhtanen, Hanna Hildén, Aila Korkeaoja, Petri Reponen, Irma Roininen, Henna Kyhä, Marianne Ostamo, Anssi Salmi, Jaana Laitinen-Pesola, Arto Nurmi, Simo Korpela

Tiedoksi

Infrajohtaminen/ vs. liikenneinsinööri, yhteiset palvelut/ palvelupäällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö/ yksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet