Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloitteiden raportti

PRIDno-2019-4385

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite-​ ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 121 §:n mukaan

”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi,​ vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo,​ johon on koottu valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Päivitetty raportti (14.1.2021) on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Lisäksi kaupunginhallitus vastuuttaa sihteerin päivittämään luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä vastaamaan 18.1.2021 tilannetta.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite-​ ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 121 §:n mukaan

”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi,​ vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo,​ johon on koottu valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Päivitetty raportti (19.1.2021) on asian liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.