Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valtuustoryhmien järjestäytyminen

PRIDno-2021-53

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 87 §:n mukaan valtuustoryhmät järjestäytyvät vuosittain toimittamalla puheenjohtajiston ja sihteerin yhteystiedot valtuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi valtuustoryhmän muodostamisesta annettavat ilmoitukset. 

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Hallintosäännön 87 §:n mukaan valtuustoryhmät järjestäytyvät vuosittain toimittamalla puheenjohtajiston ja sihteerin yhteystiedot valtuustolle.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.1.2021 § 7.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi valtuustoryhmän muodostamisesta annettavat ilmoitukset.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoryhmän muodostamisesta annetut ilmoitukset:

Sosiaalidemokraattnen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Arja Laulainen, I varapuheenjohtaja Esa J. Anttila, II varapuheenjohtaja Sonja Myllykoski, sihteeri Pirjo Mäki
Kokoomuksen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila, I varapuheenjohtaja Juha Joutsenlahti, II varapuheenjohtaja Mikael Ropo, III varapuheenjohtaja Henna Kyhä, sihteeri Mikael Ropo
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: puheenjohtaja Raisa Ranta, varapuheenjohtaja Oili Heino, sihteeri Milka Tommila
Perussuomalaisten valtuustoryhmä: puheenjohtaja Ismo Läntinen, varapuheenjohtaja Tommi Salokangas, sihteeri Arto Nurmi
Vihreiden valtuustoryhmä: puheenjohtaja Kaarina Ranne, varapuheenjohtaja Sanna Grönmark, sihteeri Laura Pullinen
Keskustan valtuustoryhmä: puheenjohtaja Juha Kantola, varapuheenjohtaja Petri Reponen, sihteeri Aila Haikkonen
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: puheenjohtaja Simo Korpela, varapuheenjohtaja ja sihteeri Irma Roininen
Sinisten valtuustoryhmä: puheenjohtaja Ari Jalonen, varapuheenjohtaja ja sihteeri  Marko Järvinen
Ikivihreiden valtuustoryhmä: puheenjohtaja ja sihteeri Markku Tanttinen

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö, viestintäyksikkö/internetjulkaisu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.