Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hyvinvointiraportti vuodesta 2019

PRIDno-2020-1653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Kuntalain ja Terveydenhuoltolain perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin perustehtävä, joka kuuluu kaikille toimijoille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 § 7 Porin kaupungin hyvinvointikertomuksen 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelman 2017-2020. Vuosittaisella hyvinvointiraportilla päivitetään laajaa hyvinvointikertomusta. Hyvinvointiraportin tarkoituksena on kertoa oleellisimmat tiedot ja muutokset porilaisten hyvinvoinnissa edellisen vuoden ajalta. Lisäksi raportissa kerrotaan, miten hyvinvointiohjelman 2025 tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2019. Raportissa myös päivitetään ja täydennetään vuosittain hyvinvointikertomuksessa mainittuja kehittämisehdotuksia.

Seuraava laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan keväällä 2021 koskien valtuustokautta 2017-2020 sekä tulevaa valtuustokautta.

Liitteenä olevan hyvinvointiraportin 2019 ovat laatineet Porin kaupungin hyvinvointiryhmä ja hyvinvointitiimi yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiraportin 2019.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että päivitetyt hyvinvointityön kehittämiskohteet otetaan huomioon tulevassa toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.4.2020 käsitellyt hyvinvointiraporttia vuodesta 2019.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiraportin 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.