Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Irtisanoutuminen toimialajohtajan virasta

PRIDno-2020-1698

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Susanna Ahven, susanna.ahven@pori.fi

Perustelut

Ulla-Kirsikka Vainio on 26.3.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajan virasta. Kirjeessä Ulla-Kirsikka Vainio ilmoittaa viimeisen virassaolopäivän olevan 30.5.2020. Virassaolo päättyisi kuitenkin 31.5.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Ulla-Kirsikka Vainiolle eron Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajan virasta 1.6.2020 alkaen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20.4.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto myöntää Ulla-​Kirsikka Vainiolle eron Ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialajohtajan virasta 1.6.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ulla-Kirsikka Vainio, Aino-Maija Luukkonen, Timo Jauhiainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.