Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokouksen puheenjohtaja Krista Kiuru totesi, että tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Koronaepidemian vuoksi kaupunginvaltuusto on kutsuttu hallintosäännön 125 §:ssä tarkoitettuun sähköiseen kokoukseen. Maininta sähköisestä kokouksesta on merkitty kokouskutsuun ja esityslistaan hallintosäännön 128 §:n edellyttämällä tavalla. Sähköisen kokouksen järjestämisestä on sovittu vielä erikseen valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa jo aiemmin ja viimeksi tänään maanantaina 27.4.2020 klo 11:30 pidetyssä kokouksessa.

Merkittiin, että kukaan valtuutetuista ei ole ilmoittanut olevansa estynyt saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Suoritetun nimenhuudon sekä ääni- ja kuvayhteyksien tarkistamisen jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.