Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Ahlaisten paloaseman käytössä olevasta kiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen (lisäpykälä)

PRIDno-2020-2545

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen jätti kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Ahlaisten paloaseman kiinteistössä vuoden 2020 aikana. Paloaseman kiinteistö uudeksi lämmitysmuodoksi muutettaisiin nykyaikainen ilma-vesilämpöpumppu laitteisto, joka olisi sähköllä toimiva laitos.

Hanke on osa HINKU ilmasto-ohjelmaa, johon olemme kuntalaisina sitoutuneet.

Taustaa: Paloaseman nykykulutus vuositasolla on 8171 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa, joka vastaa 81718 KWh:n sähkön kulutusta vuositasolla.

Öljylämmitteisenä lämmitys tuottaa ilmakehään hiilidioksidia 22061 kg vuositasolla. Ilma-vesi lämpöpumpulla lämmityksen hiilidioksidimäärä on 0 kg vuodessa.

Liitteenä asiantuntijan tekemä muistio on selvennyksenä, jossa on selvitys energiansäästöstä."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen esitti kokouksessa, että hänen tekemänsä valtuustoaloitteen ensimmäisen lause muutetaan muotoon: "Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Ahlaisten paloaseman kiinteistössä vuoden 2020 aikana". 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.