Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Kellahden kyläkäytössä olevasta koulukiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen (lisäpykälä)

PRIDno-2020-2546

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen (Ikivihreät) jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2020 puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Kellahden vanhassa koulukiinteistössä vuoden 2020 aikana. Koulukiinteistön uudeksi koulun lämmitysmuodoksi muutettaisiin nykyaikainen
ilma-vesilämpöpumppu laitteisto, joka olisi sähköllä toimiva laitos.

Hanke on osa HINKU ilmasto-ohjelmaa, johon olemme kuntalaisina sitoutuneet.

Taustaa: Kiinteistön nykykulutus vuositasolla on 10500 litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa, joka vastaa 105010 KWh:n sähkön kulutusta vuositasolla.

Öljylämmitteisenä lämmitys tuottaa ilmakehään hiilidioksidia 28341 kg vuositasolla. Ilma-vesi lämpöpumpulla lämmityksen hiilidioksidimäärä on 0 kg vuodessa.

Liitteenä asiantuntijan tekemä muistio on selvennyksenä, jossa on selvitys energiansäästöstä."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen esitti kokouksessa, että hänen tekemänsä valtuustoaloitteen ensimmäisen lause muutetaan muotoon: "Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä Kellahden vanhassa koulukiinteistössä vuoden 2020 aikana". 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.