Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Aho ja Veera Forsbacka (varalla Sinikka Alenius).

Pöytäkirja tarkastetaan 30.4.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Aho ja Veera Forsbacka (varalla Sinikka Alenius).

Pöytäkirja tarkastetaan 30.4.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.