Kaupunginvaltuusto, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 2019- yhteiskortti

PRIDno-2019-2310

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes on tuonut esiin talousarvion toteutumisen kannalta huomattavia haasteita. Toimialojen antaman ennusteen mukaan kaikki muut toimialat pysyvät talousarviossa, mutta perusturva tulee ylittämään omat määrärahansa yli kymmenellä miljoonalla eurolla.  Tämän lisäksi verotulojen toteuma tulee Kuntaliiton huhtikuussa tekemän arvion mukaan jäämään noin 1,2 miljoonaa euroa talousarviossa asetetusta tavoitteesta. Raportin ainoa positiivinen ennuste on Porin Veden noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota parempi tulos.  Jos talouden kehityksessä ei tapahdu muutoksia loppuvuoden aikana, kaupungin tulokseksi vuonna 2019 muodostuu noin – 15, 5 miljoonaa euroa. Talousarviossa asetettu tavoite on – 4,5 miljoonaa euroa.

Edellä mainitun lisäksi tulosta tulee rasittamaan vielä lomarahojen palautuminen normaalille tasolle vuonna 2020, josta joudutaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä kirjaamaan lomapalkkavelan tason korjauksena tulosvaikutteinen negatiivinen kirjaus.

Raportti ei ole verotulojen osalta vertailukelpoinen viime vuoteen verrattuna. Verotilityksissä on kaikkien kuntien osalta ollut koko alkuvuoden isoja ongelmia johtuen tulorekisterin ilmoitusongelmista.

Kaupunginhallitus on aloittanut taloustilanteen johdosta tehtävien, kaikki toimialat ja eräät konsernin toiminnot kattavien rakenteellisten muutosten käsittelyn evästyksin kokouksessaan 19.11.2018 ja suunnittelukokouksessaan 14.12.2018. Tämän jälkeen toimialoittain ja konsernitasolla on valmisteltu toimenpiteitä, joista teknisten toimintojen auditointi käynnistyy 6.5.2019 ohjausryhmän kokouksella, kouluverkkoratkaisu saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 13.5.2019 ja muut toimialoittaiset ja konsernitason rakenteelliset muutokset siinä vaiheessa kun ne ovat valmiit käsittelyyn lakisääteisten yhteistoiminnallisten menettelyjen jälkeen. Kaupunginhallitus ja Satakunnan sairaahoitopiirin yhtymähallitus ovat pitäneet yhteisen suunnittelukokouksen 29.4.2019. Kaupunginhallitus ja johtoryhmä jatkavat sanottujen teemojen käsittelyä 2.-3.5.2019 pidettävässä talousseminaarissaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- saattaa neljännesvuosiraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja

- päättää antaa evästykset toimialojen ja konsernitason rakenteellisten muutosten jatkovalmistelusta kaupunginhallituksen ja johtoryhmän talousseminaarissa 2.-3.5.2019 sovitun mukaisesti ja saattaa ne myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- saattaa neljännesvuosiraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja

- antaa evästykset toimialojen ja konsernitason rakenteellisten muutosten jatkovalmistelusta kaupunginhallituksen ja johtoryhmän talousseminaarissa 2.-3.5.2019 sovitun mukaisesti ja saattaa ne myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportin tammi-maaliskuu 2019 kokouksessaan 6.5.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportin sekä toimialojen ja konsernitason rakenteellisten muutosten jatkovalmistelun tiedoksi.

 

Päätös

Käsittely kokouksessa

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen alustuspuheenvuoron asiassa.

Marianne Ostamo poistui kokouksesta klo 22:12, mistä lähtien pöytäkirjantarkastajana hänen sijaansa toimi Veijo Puhjo.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.