Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 23.10.2019. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Merkittiin, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Estynyt valtuutettu:                                                                         Kutsuttu varajäsen:
Anne Liinamaa                                                                               Tiina Kudjoi
Laura Huhtasaari                                                                           Jari Haapaniemi
Krista Kiuru                                                                                    Tuomas Koivisto
Petri Lahtinen                                                                                 Bia Kaski
Aila Korkeaoja                                                                                Antti Linnainmaa

Kokous todettiin näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Mea Vähä-Jaakkola saapui klo 18.04.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.