Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Ohjeistus täyssähköautojen ja lataushybridien lähilatauspisteiden sijoittamisesta oman asunnon välittömään läheisyyteen, valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5233

Perustelut

Valtuutetut Simo Korpela (KD)  ja Irma Roininen (KD) jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Täyssähköautojen ja lataushybridien määrä on kasvussa, ja samalla kasvaa kaupunkimme asukkaiden tarve saada lähilatauspisteitä oman asunnon välittömään läheisyyteen.

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että Kaupunginhallitus laadituttaa yleisohjeen, joka antaa neuvoja asian ratkaisuun omissa kerrostalo- ja rivitaloyhtiöissämme, soveltuvissa julkisissa rakennuksissa ja myös yksityisissä kiinteistöyhtiöissä."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.