Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Öljylämmityksestä luopuminen kaupungin omistamista tai hallinnoimista kiinteistöistä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5237

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuntalain suomin oikeuksin esitän valtuustolle, että Porin kaupunki luopuu öljyn käyttämisestä kiinteistöissään ensi vuoden (v 2020) aikana. Hanke on osa HINKU ilmasto-ohjelmaa, johon olemme kuntalaisina sitoutuneet.

Taustaa: Olen valtuutettuna tehnyt kaupunginvaltuustoon aloitteen 11.12-2017 energiapoliittisen työryhmän perustamiseksi tukemaan päätöksiä, säästävien energiaratkaisujen luomiseksi. Asia eteni valtuustoon vasta 27.5.2019 tullen hylkäämissuosituksin valtuustoon käsittelyyn 2019. Hylkäämisen syynä oli vastauksena asian olevan hyvässä hoidossa. Kuitenkin verratessani vuosien 2016 ja 2018 lukuja toisiinsa, öljyn kulutuksessa ja siis hiilineutraalilta kannalta, ei muutoksia ole tapahtunut. Vain tilastollista vähenemistä niiden kiinteistöjen johdosta, joista kaupunki on luopunut. Siksi asiaan on nyt puututtava nopealla aikataululla.

Tavoitteet: Olen listannut sen kaltaiset kiinteistöt oheiseen liitteeseen, jotka ensi sijaisesti tulisi poistaa öljylämmityksen piiristä. Näiden kiinteistöjen lämpöenergian tuottaminen on maalämmöllä tai vesi/ilmapumpulla on noin 50 % edullisempaa kuin sähköllä ja takaisinmaksuaika on vain 4-6 vuotta. Pilottikohteeksi sopivana pidän Kalaholman koulua, jossa on lokakuussa 2019 käynnistetty 50 KW:n Mitsibishi ilma-vesi lämpöpumppu 24/7 käyntiajalla. Rinnakkaisessa 200 KW:n öljykattilassa käyttötuntilaskuri, jolla seurataan öljyn kulutusta. Koulun 26 000 l kulutus pudonnee 16 500 litraan vuodessa yhdellä pumpulla. Kolme yksikköä kattanee koko tarpeen.

Kulutus: Vuoden 2018 kulutustietojen perusteella listaamani 15 kiinteistökohdetta kuluttivat polttoöljyä 277 672 litraa ja hiilidioksipäästöt ovat ilmakehään 749714 kg vuodessa. Budjettirahoitusta koko hanke tarvitsee noin 720.000 euroa. Kassavirta kaupungin kassasta laskee kohdekohtaisesti tasaerin noin 20 %:n vuodessa. Viiden vuoden takaisinmaksulla investointikohde on positiivinen. Pori tekee samalla merkittävän ympäristöteon, jolla myös on vahva imagollinen vaikutus, kohteiden öljyn käyttö putoaa yli 90 % kokonaistasostaan."

Valtuustoaloitteeseen kuuluva liite "Vuosi 2018 Öljytilaukset Porin kaupunki Litraa/Euroa" on liitetty valtuustoaloitteen liitteeksi.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.