Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Porilaisten yläkoulujen henkilökuntaa tulee kouluttaa kohtaamaan masentuneita nuoria, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Tiina Puska (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5236

Perustelut

Valtuutettu Tiina Puska (SD) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

" Lähetemäärät nuorten psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat olleet kasvussa jo useamman vuoden ajan. Erikoissairaanhoidon kasvavat kustannukset kuormittavat myös Porin kuntataloutta vuosittain.

Espoossa järjestettiin vuosina 2016-2017 hanke, jossa opiskeluhuollon työntekijöitä (esim. terveydenhoitajat) koulutettiin antamaan interpersoonallista ohjausta eli IPC:tä. Se on kuusi tapaamiskertaa sisältävä menetelmä, jossa tarkastellaan nuoren ihmissuhteita ja masennusoireita sekä niiden yhteyttä. Hoitoa voidaan antaa lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiville nuorille. Tapaamisissa nuorten kanssa keskustellaan heidän ihmissuhteistaan ja tehdään erilaisia harjoituksia.

Ohjauksen tulokset ovat olleet vakuuttavia. Hankkeen aikana huomattiin, että nuorten lievää tai keskivaikeaa masennusta kyetään hoitamaan kouluissa. Nuorten oireet helpottuvat siinä määrin, että vain kahdeksan prosenttia kaikista hoidetuista lähetettiin erikoissairaanhoitoon.

Ehdotan, että menetelmä otetaan välittömästi käyttöön Porissa. Myös ryhmät, joissa mielenterveyden ongelmista ja oireista keskustellaan nuorten kanssa koulupäivän aikana, on huomattu toimivaksi (Tiilimäen koululla tehty opinnäytetyö keväällä 2019). Mikäli erikoissairaanhoidon piiriin lähetettyjen nuorten määrää voidaan vähentää millä tahansa matalan kynnyksen toiminnalla, ei ole mitään syytä jättää tilaisuutta käyttämättä. Oppilaat itse ovat kysyttäessä sanoneet, että haluaisivat mieluiten saada keskusteluapua koulussa, koulupäivän aikana, jotta eivät leimaantuisi. Koulu tavoittaa kaikki ikäluokat lähes päivittäin, joten se on paras paikka ennaltaehkäisevään työhön. Nyt on aika yhdistää perusturvan, sosiaalitoimen ja sivistystoimen tietotaito, ja lähteä kokeilemaan nuorten masennusoireisiin puuttumista porilaisissa yläkouluissa."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.