Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5232

Perustelut

Valtuutettu Juha Kantola ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitämme, että Porin kaupunki osallistuu tulevina vuosina valtakunnalliseen Lapsi mukaan töihin -päivään. 

Katsomme, että Porin kaupungin pitää lasten ja nuorten kaupunkina kantaa vastuunsa ja näyttää esimerkkiä niin, että mahdollisimman monella porilaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä tutustumaan vanhempiensa työpaikkaan ja työhön. Kaikilla tyaöntekijöillä pitää olla tasapuolinen mahdollisuus ottaa lapsensa mukaan työpaikalleen esimerkiksi vuorovuosina."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.